ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

Submitted by ನಿರ್ವಹಣೆ on Fri, 12/22/2006 - 23:39

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರ

ನೂರೆಂಟು ಮಾತು

ಸುದ್ದಿಮನೆ ಕತೆ

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಾಮನಾಥ ಗೋಯಂಕಾ

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು

[kn:ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ|ಶ್ರೀ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ]

[kn:ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಂ|ಶ್ರೀ ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಂ]

[kn:ಮಾಳವಿಕ|ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕಾ]

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಭಟ್

೨೪ - ೧೨ - ೨೦೦೬ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦:೩೦ಕ್ಕೆ

ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್

ನಂ.೬ , ಬಿ ಪಿ ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೪

(ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ)