ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ, ಒಂಚೂರು ಖಾರ

Submitted by palachandra on Mon, 06/28/2010 - 11:56

CSC_6329

CSC_6328

CSC_6330

CSC_6331

CSC_6333

ಹೂವಿನ, ಮೆಣಸಿನ ಹೆಸರು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ?

Rating
No votes yet

Comments