ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಂ ಅವರ ಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿ "ಪಿಂಜರ್" ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

Submitted by ನಿರ್ವಹಣೆ on Fri, 01/19/2007 - 19:07

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಲೇಖಕಿ

ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಂ ಅವರ

ಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿ

ಪಿಂಜರ್

(ಪ್ರಕಟಣೆ: ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಂಗಳೂರು)

ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ಭಾನುವಾರ ೨೧ - ೧ - ೨೦೦೭ರಂದು ಸಂಜೆ ೫.೩೦ಕ್ಕೆ

ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ