ರಂಗಶಂಕರ" ನಾಟಕ ಹಬ್ಬ-2012"

Submitted by ಮಮತಾ ಕಾಪು on Thu, 11/29/2012 - 12:51

"A Festival of new plays" - ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2012" ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳ ಸತತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಾಟಕಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ವಕಾಲ.