ಎರಡು ಆಷಾಡ ಗೀತೆಗಳು

Submitted by nageshamysore on Tue, 07/30/2013 - 16:40

ಆಷಾಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಬಂಧ. ಬಗೆ ಬಗೆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳ ಒಳದೋಟಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಈ ಮಾಸದ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನವ ವಿವಾಹದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರಹದ ಕಿಚ್ಚಿಡುವ ವಿಲನ್ ನಂತೆ ಕಂಡರೂ (ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸುವವರಿಗೆ), ಮತ್ತಲವರಿಗೆ ಅದೆ ಆಷಾಡದ ಅಮಾವಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ (ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸೆ) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವ್ರತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ - ಮೊದಲ ಆಷಾಡದ ವಿರಹದ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತೆಂದು ನೋಡದಿರಲು ಜೀವನವಿಡಿ ವ್ರತವಿಡಿದವರ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಷಾಡದ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಕವನಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರುವ ಯತ್ನ.

ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಸಾಧಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ದತಿ - ಆಷಾಡದಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ವಿರಹದ ರುಚಿ ತೋರಿಸುವ, ತನ್ಮೂಲಕ ಮನಸುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕೆ ಬೆಸೆಯುವ ಹವಣಿಕೆಯ ಹುನ್ನಾರ. ಇದೀಗ ತಾನೆ ಒಟ್ಟಾದಂತೆ ಕಂಡ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೆ ದೂರವಿರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಶಪಿಸುವ ದೂಷಿಸುವ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಕಂಡೂ ನಗುವ ಮುಗುದೆ ಆಷಾಡ ಆದರೂ ಸಡಿಲ ಬಿಡದೆ ಬಿಗಿದ ಮನ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಡುವ ಪರಿ, 'ಆಷಾಡದ ಮುಗುದೆ ಮನವೇಕೊ ಬಿಗಿದೆ' ಕವನದ ಸಾರಾಂಶ.

1. ಆಷಾಡದ ಮುಗುದೆ ಮನವೇಕೊ ಬಿಗಿದೆ...!
____________________________

ಮದುವೆ ಜೀವನದ ಘಟನ
ಬಾಳಿನ ಪೂರ ಪರ್ಯಟನ 
ಘಟಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಗುರು 
ವೃದ್ಧಿಸೆ ನಟಿಸುವರೆ ಒಗರು!

ಆಷಾಡಕೆ ಮಾಸದ ಪ್ರವರ 
ಜಿನುಗುತ ಜಿಟಿಪಿಟಿ ಪ್ರಖರ  
ಮಳೆಗೆ ಭಾವನೆಯ ಚಾದರ
ಹನಿಸಿಕೆ ವಿರಹಕಿಟ್ಟ ಸದರ!

ಎರಡು ಜೀವ ಬೆಸೆದರೂ 
ಹುಟ್ಟದು ಮನದಿ ಖದರು
ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಹುಸಿ 
ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ ಕಸಿವಿಸಿ!

ದೂರಕೆ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ 
ಕಳವಳಿಸಿ ಗೊತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಕೆ?
ರಸಿಕತೆಗೆ ರಚ್ಚೆ ಪ್ರಣಯಕೆ
ವಿನೋದಿನಿ ಹಚ್ಚೆ ಬಯಕೆ!

ರಾತ್ರಿ ತಿಳಿಯಾಗಲೆ ಇಲ್ಲ 
ಕಷ್ಟತಮ ಅರಿತವನೆ ಬಲ್ಲ
ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದದ್ದೆ ಕ್ಷಣಿಕತೆ 
ಆಗಲೆ ಬರಬೇಕೆ ವಿರಹತೆ!

ಆಷಾಡದ ದೂರವಿಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿನ್ನಲೆಯತ್ತ ನೋಟ ಹಾಯಿಸುತ್ತ ಅದು ಹೇಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನದ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿ, ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಬುದ್ದತೆಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಜಯಿಸುವ ಸಿದ್ದತೆಗೆ ಅಣಿಮಾಡಿಸುವುದೆಂಬ ವಿವರ  'ಕಳಚಿ ಆಷಾಡದ ಮುಖವಾಡ...'

2. ಕಳಚಿ ಆಷಾಡದ ಮುಖವಾಡ...!
______________________

ಪದರ ಕಳಚುತ ಪ್ರಣಯ 
ಶಿಖರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಯ 
ಅಂತರ ಕಾಡುತ ಜಿಗುಟಿ
ಮಾಡಿಸೆ ಮನಪ್ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ!

ಆಷಾಡೆ ಏನಲ್ಲ ಮುಗುದೆ 
ಸಂಕಟ ನೋವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ
ಹಚ್ಚುವ ಮನದ ಮತಾಪು
ಮಾಗಿಸಲೆ ಬಿಸಿ ಹುರುಪು!

ಕೈಯಿನಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತು 
ಎದುರಿದ್ದರೆ ಸದಾ ಹೊತ್ತು 
ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಸವಲತ್ತು 
ಮನದೂರವಿಕ್ಕೆ ಮಸಲತ್ತು!

ಬೇಕೆಲ್ಲರಿಗು ಸ್ವಂತಕೆ ತಾಣ
ತಾಣಕೊಪ್ಪೊತರ ಕಟ್ಟೋಣ
ಮಾಡುಮಹಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ