ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 15

Submitted by ashoka_15 on Tue, 11/05/2013 - 17:50

ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನು 

ಕಲಿತದ್ದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ‌

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ  ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ‌ 

ಉದಾಹರಣೆ :‍‍‍ಗೂಬೆ, ಕೊತಿ,ನಾಯಿ,ಹಂದಿ,ಕತ್ತೆ,,,,,,,,,,,,,,,,

 

ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ