ಹತ್ತಾದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ...

Submitted by nageshamysore on Thu, 07/10/2014 - 04:11

ಸಂಪದದ ಹತ್ತರ ಮೌನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ತುಣುಕು ಈ ಹತ್ತಾದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಗದ್ದಲದ ಸದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೊಳಗುವ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ, ಮೌನ ಸಾಧಕರ ಭಾವ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೊಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ, ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಸಂಪದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಕೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತೀರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹುಟ್ಟುಗುಣವೇ ಹಾಗೆ -  ತಮ್ಮ ಜಾಗಟೆಯನ್ನು ತಾವೆ ಬಾರಿಸದೆ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ತಾನಾಗಿಯೆ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡಲೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆಯೆ ಹೊರತು, ಕೊಂಬು ಕಹಳೆ ಹಿಡಿದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಜೊರಡುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಪೂರ ಸಾಗರದಷ್ಟಿದ್ದರು. ಸಂಪದ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೇನಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ನಿಜದ ಬಗಲಲ್ಲೆ ಆ ಮೌನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ಮೌನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಅವಿರತದೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕವನ ಸಂಪದ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತ - ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕುರುಹಾಗಿ. 

ಹತ್ತಾದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ...
___________________

ಹತ್ತಾಯಿತು
ಹತ್ತಿದ್ದಾಯಿತು
ಹತ್ತೇನಲ್ಲ ತೀರ ಹತ್ತಿರ
ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತರ
ಹತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ವರ ||

ಸಿರಿ ಸಂಪದ
ಸರಿ ಸೊಂಪಾದ
ಪದಗಳಲೆ ಇಟ್ಟ ಪಾದ
ಪಾದಗಳ್ಹೆಜ್ಜೆ ವಾಮನನದ
ಅಳೆದ ಕನ್ನಡ ಜಯಪ್ರದ ||

ಒಂದು ದಶಕ
ಹತ್ತಾಗೆ ಶತಕ
ಅಡಿಗಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಜೋರು
ಹತ್ತು ನೂರಾದ ಚಿಗುರು
ಮರೆಯದಂತೆ ಹಳೆ ಬೇರು ||

ಅಂಬೆಗಾಲ ಕಂದ
ಕತ್ತಲಲೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ
ಆಡಲಿರಲಿಲ್ಲ ಜತೆಗೆ ಏಕಾಂಗಿ
ಬಿಡಲೊಲ್ಲದ ಛಲದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಮಿಕ್ಕವರಿಗು ಸುಗ್ಗಿ ||

ದಶಕದಾ ಮಗ್ಗಿ
ವಿನಯ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ
ಕನ್ನಡತೆ ಸಹೃದಯದ ಸಾರ
ಬೊಬ್ಬಿಡದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾರ
ಮೌನ ಸಾಧನೆಯ 'ದಶ'ರ ||

-------------------------------------------------- 
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು, ಸಿಂಗಪುರ
--------------------------------------------------