ಉಬುಂಟು ಲಿನಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ mouse programming ಹೇಗೆ?

ಉಬುಂಟು ಲಿನಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ mouse programming ಹೇಗೆ?

ಬರಹ

ನಾನು dos ಮತ್ತು Windowsನಲ್ಲಿ interrupt 51 (33h) ಬೞಸಿ program ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ gcc ಅಥವಾ g++ compilerನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ವಿವರಿಸಿ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ
No votes yet
Rating
No votes yet