ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲಿ…

ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲಿ…

ಕವನ

ಅಮ್ಮನು ನಡೆದಳು ಮಕ್ಕಳಜೊತೆಯಲಿ

ಕಳೆಯಲು ಕೆಲದಿನ ತವರಿನಲಿ

ಸಂತಸಗೊಂಡವು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು

ಆಡಲು ಅಜ್ಜಿಯ ಮಡಿಲಿನಲಿ/

 

ನಗರದಲಿಲ್ಲದ ಹಲಬಗೆ ಸಾಧನ

ಮಕ್ಕಳು ಬೆರಗಲಿ ನೋಡಿದರು

ಅಜ್ಜಿಯು ಮೊಸರನು ಕಡೆಯಲು ಹೊರಟಿರೆ

ಅಜ್ಜಿಯ ಮಡಿಲನು ಸೇರಿದರು/

 

ಸುತ್ತಿದ ಹಗ್ಗವ ಅಜ್ಜಿಯು ಜಗ್ಗಲು

ತಿರುಗುತಲಿದ್ದಿತು ಕಡೆಗೋಲು

ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ಹಗ್ಗವನೆಳೆಯಲು

ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಲು/

 

ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಣ್ಣರ ಮುದ್ದಿಸಿ ಅಜ್ಜಿಯು

ಮೊಗದಲಿ ನಸುನಗೆ ಸೂಸುತ್ತ

ಬಸಿರಿನ ಮೊಸರದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಹಡೆಯಿತು

ಚಿಣ್ಣರಿಗಿತ್ತಳು ನವನೀತ/

 

-ಪೆರ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ 

ಚಿತ್ರ್