ಆರು ಹನಿಗಳು !

ಆರು ಹನಿಗಳು !

ಕವನ

ಡಿಸೈಡರ್!

ಈ ಸಂಸಾರ

ಎಂಬುದೊಂದು

ರಾಜ ಹಂಸ ಬಸ್ಸು...

ಗಂಡನದರ

ವಾಹಕ...

ಹೆಂಡತಿ

ನಿರ್ವಾಹಕಿ...

ಸೀನಿಯರ್

ಸಿಟಿಜನ್ಸ್

ಸೀಟಿನಲಿ

ತಂದೆ-ತಾಯಿ...

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ

ಜೂನಿಯರ್ಸ್...

ಸೋದರ-ಸೋದರಿ

ಇಳಿದು ಹೋಗುವ

ಯಾತ್ರಿಗಳು...

ಸಂಬಂಧಿಕರು

ಮಧ್ಯೆ-ಮಧ್ಯೆ

ಇಳಿದು ಹತ್ತುವ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು...

ಸ್ನೇಹಿತರೇ

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್...

ಹೈವೇನಲಿ

ಪ್ರಯಾಣ...

ಆ ದೇವರೇ

ಬಸ್ ನ ಓನರ್

ಹಾಗೂ

ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್

ಡಿಸೈಡರ್!

*

ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ!

ಪ್ರೀತಿ-

ಪ್ರೇಮಗಳು

ಎಂದೂ

ಆಯುಧ

ಆಗಬಾರದು

ಅದು

ಹೋರಾಟದ

ಬದುಕಿಗೆ

ನಾಂದಿ....

ಅವು

ಪ್ರೇಮಲೋಕದ

ದಾಸಾನು-

ದಾಸರಾಗಿ

ಪರಸ್ಪರ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ

ಗೊಂಡಾಗಲೇ

ದಾಂಪತ್ಯದ

ಬಾಳದು

ತೊಳೆದು

ಪುಟವಿಟ್ಟ

ಚಿನ್ನ!

ಬದುಕಿನ

ಪರಮಾನ್ನ!!

*

ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ 

ಸುಳ್ಳು

ಸಮರ್ಥನೆಗೆ

ಸಾವಿರ

ಬಾಗಿಲು

ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ

ವಿಕಾರ...

 

ಸತ್ಯಕ್ಕೆ

ಒಂದೇ

ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು

ಅದೇ

ಪರಮ 

ನಿರಾಕಾರ!

*

ಸತ್ಯದ ಓಲೈಕೆ

ಈ ರಾಜಕಾರಣಿ

-ಗಳನೆಂದೂ

ಓಲೈಸದಿರಿ...

ಓಲೈಸುವುದಾದರೆ

ಓಲೈಸಿ ಬಿಡಿ-

ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ

ಬಸವನನು;

ಸತ್ಯವಾಹಕ

ಗಾಂಧಿಯನು;

ಭಗವಾನ್

ಬುದ್ಧನನು...

ಸತ್ಯದಾಲದ

ಮರದಡಿ

ಕುಳಿತ

ಮಹಾತ್ಮರನು!

*

ಸ್ವಾರ್ಥ-ನಿಸ್ವಾರ್ಥ 

ನಮಗೆ

ನಾವೇ

ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ

ಅದು

ನಮ್ಮ

ಹಿಂಡುವ

ಸ್ವಾರ್ಥ...

 

ಅನ್ಯರಿಗೆ;

ಸಮಾಜಕೆ;

ದುರ್ಬಲರಿಗೆ

ಮಾಡಿದರೆ

ಅದು

ಬೆಳಗುವ

ನಿಸ್ವಾರ್ಥ!

*

ಘಮ ಸೋಪು...

ಓ ಸುಮಭರಿತ

ಘಮ ಸೋಪೇ...

ಆರಂಭದಲಿ

ಅದೆಷ್ಟು ಸುವಾಸನೆ!

ಉಪಯೋಗಿಸಿದಷ್ಟೂ

ಸವೆದು ಬಿಡುವೆ ;

ಅದಕೆ ತ್ಯಾಗದ

ಲೇಪನ ಬೇರೆ...

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 

ತುಂಡಾಗಿ ಬಿಡುವೆ ;

ಇಲ್ಲವೇ ಸವೆದು 

ಮಾಯವಾಗಿ

ಸುಮಧುರ

ಸುವಾಸನೆಯ

ನೆನಪುಗಳನು

ಉಳಿಸಿ ಬಿಡುವೆ!

-ಕೆ ನಟರಾಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

ಚಿತ್ರ್