ಗಾನ ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ

ಗಾನ ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ

ಕವನ

ಭಾವಜೀವಿ

ಧರೆಯಿಂದ ಕಳಚಿತು ಗಾಯನ ಕೊಂಡಿ

ಮರೆಯಲಿ ಇಣುಕುವ ಸಪ್ತಸ್ವರವು

ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೃನ್ಮನ ಹೊನ್ನಕಳಶ

ತೆರೆಮರೆ ಶೋಭಿತ ಸ್ವರಗಾನವು||

 

ಸಹೃದಯ ಪಂಡಿತ ಜ್ಞಾನ ವಿಶಾರದ

ಬಹಳದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿಹರು

ಮಹಲಿನ ರಾಜರು ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಟ

ಕಹಳೆಯ ಊದುತ ಮೆರೆದಿಹರು||

 

ಮನೆಮನೆ ಗಾರುಡಿಗ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ

ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನಸು ಗೆದ್ದವರು

ಕನ್ನಡದ ಸ್ವರಲಹರಿ ಬರೆದಂತ ಗಾಯಕ

ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಗಿದವರು||

 

ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ಕೋಗಿಲೆ ದನಿಯದು

ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಮಧುರದನಿ

ಪಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಮರೆಯದ ಕಂಠವು

ಕೊಂಚವು ಸೊಕ್ಕಿಲದ ಇನಿದನಿ||

 

ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿಹ

ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕ ಅಭಿಯಾನ

ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಅಜರಾಮರ

ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಕಾಶದಿ ನಾಕಯಾನ.||

 

-ಅಭಿಜ್ಞಾ ಪಿ ಎಮ್ ಗೌಡ

*******

ಗಾನ ಗಾರುಡಿಗ

ಮೋಹಕ ದನಿಯಲಿ ಹಾಡುವ ಕೊರಳೆ

ಇಂದೇತಕೆ ನೀ ಮೌನ/

ಸಾಕಾಯಿತೆ ನಿನಗೆ ಜಗದ ಸಹವಾಸ

ಮುಗಿಸಿದೆಯ ನಿನ್ನ ಗಾನ//

 

ಜಗದಗಲ  ಪಸರಿಸಿದ ಇನಿದನಿಯು ಚಂದ

 ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠ ವರದಾನ/

ಅಮೋಘ ರಸಧಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ

ಸಂಗೀತ ಮರೆತು ಮಲಗಿದೆಯಾ//

 

ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ ಗಾನ ಗಾರುಡಿಗ

ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೆಯಾ/

ಹಾಡುವುದೆ ನಿನ್ನುಸಿರು ಭಾವನೆಯ ಸಾಗರ

 ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮನ//

-ರತ್ನಾ ಭಟ್ ತಲಂಜೇರಿ

 

ಚಿತ್ರ್