ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ - ೧೫೦೦! ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ - ೧೫೦೦! ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ಸಂಪದಿಗರೆ!

ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ೧೫೦೦ ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತನ್ನ ೧೫೦೦ ಕಂತುಗಳ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರೊಡನೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ!

 

ದಿನಾಂಕ: ೧೩.೦೬.೧೦

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ ೪ ಗಂಟೆಯಿಂದ

ಸ್ಥಳ: ಮಂಗಳ ಮಂಟಪ, ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ.

 

ಅಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಚೀಟಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕ್ವಿಜ್ ನಡೆಸಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ನೀವು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಮಂದಿಯೊಡನೆ ಬನ್ನಿ!

 

- ನಾಸೋ

 

(ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

Rating
No votes yet

Comments