ವರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾದ ಫೀಚರ್‍

Submitted by prasannasp on Thu, 07/22/2010 - 10:07

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ರೈಟರ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಮಾಷೆಯಾದ ಫೀಚರ್‍ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ +-+-+-+-+-+ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್‍ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ.

 

 

ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್‍ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು rowಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು - ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ +--+--+--+ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂರು ಕಾಲಂಗಳು ಹಾಗೂ +--+--+--+--+ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಂಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು + ಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ - ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಕಾಲಂನ ಅಗಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಲಂ ಕಡಿಮೆ ಅಗಲ, ಎರಡನೆಯ ಕಾಲಂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯ ಕಾಲಂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡಬಹುದು: +--+-----+--------+-ಪ್ರಸನ್ನ.ಎಸ್.ಪಿ

 

ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬರಹ

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

Comments