ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಷಯಗಳು

0

ಸಂಪದದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರುಷ ಹೊಸತನ್ನು ತರಲಿ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

2011 - ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಸುರೇಶ್ ನಾಡಿಗರೆ, ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಳೆಯ ವರುಷ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿ ಬ೦ದಿರುವ ಹೊಸವರುಷ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲ ಸ೦ಪದಿಗರ ಜೀವನದಿ ನಗುವ ಹೊನಲನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿ ಎ೦ದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.