ನೀವು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ

Submitted by naasomeswara on Tue, 02/01/2011 - 15:07


ನೀವು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ


 ದಿನಾಂಕ: ಫೆಬ್ರವರಿ ೬, ೨೦೧೧


ದಿನ: ಭಾನುವಾರ


ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦.೩೦


ಸ್ಥಳ: ೭೭ನೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ


ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ


ಬೆಂಗಳೂರು


ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವವರ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.


ಈ ಸಲ ಸನ್ಮಾನಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೂ ಇದೆ.


ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತನಾಗುವ ಆಸೆ ನನ್ನದು.


ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಬರುವಿರಿ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನದು.


ನಿಮ್ಮವ


ಡಾ|ನಾ.ಸೋಮೇಶ್ವರ

Rating
No votes yet

Comments