ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಳು

Submitted by veenadsouza on Wed, 11/28/2007 - 18:11

ಹಾಯ್,

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೌದು ನಮ್ದ್ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಏನ್ನೀವಗ ಎಂಬ ನನ್ನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಕೆಲವರು ಸಂತಾಪನೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ರಿ. ಉಳಿದವರು ಓದಿ ಸುಮ್ಮಗಾದ್ರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು.

ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳು ಭಾಷೆಯೆಡೆಗೆ ಸ್ಪಲ್ಪ...

ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಗೌಜಿ. ತುಳು ಜನಕ್ ಲೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಜ್ಯೋತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆರ್ ಜೆಲ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ ನಾಗ ಇಂದು ಏಕ್ಲೇನಾನೇ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಣ್ಪಿನ ಬಾವ ಮಾತೆರೆಕ್ ಚರೊಂಡುಂಡ್.

ಬೆಸರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಂಚೇಯೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ...

ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ....?

ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಓದಿ.

Comments