life ಇಷ್ಟೆ

Submitted by ideanaren on Fri, 11/30/2007 - 16:48

ಏನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು?...
ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ ಇರೋದು?...
ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರತ್ತೆ?
ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು?...
ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತಾ?...

ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ?...
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ?...
ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು?...
ಮಗು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು?...
ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತಾ?...
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡೊರಾದ್ರ?...
ಏನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು?...
ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ ಇರೋದು?...
ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರತ್ತೆ?
ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು?...
ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತಾ?...
ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ?...

ಕಾಲದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ...
ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ repeat ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ...
ನೀವ್ ಮಾತ್ರ replace ಆಗಿರ್ತೀರಿ... ಜೋಕೆ!

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ,
Idea Naren!

Rating
No votes yet

Comments