ಆರಂಭವಾದಂತೆಯೇ !

ಆರಂಭವಾದಂತೆಯೇ !

 

ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮೋಡ

ತೂಗಿ ಕರಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ಗುಡುಗಿನ ಆರ್ಭಟದೊಳಗೆ

ಸಳುಕುಮೂಡಿಸುವ ಮಿಂಚು

ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ

 

ಭವದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆ

ನೆತ್ತರಿನ ಹೊಳೆ ಹರಿದಂತೆ

ಭವಸಾರವನ್ನೇಲ್ಲಾ

ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು

ಹೀರಿ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿಸಿದೆ

 

ಮಾತಿಲ್ಲ ..

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ 

ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ

ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ನೆರಳೂ

ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ

 

ಬಾಡಿದ ಮೊಗದಲ್ಲಿ

ಭಾವನೆಗಳ ಕೊರತೆ

ನೆನ್ನೆ ಉಳಿಸಿಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಜ್ಜೆ

ಇಂದು ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ

ಅಳಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ

 

ಭವದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ

ಭವ ಬಂಧಗಳ ಸೆಳೆತವಿಲ್ಲ

ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಯಮಗಳ 

ಅಂತರವಿಲ್ಲ

ನ್ಯಾಯ ನೆಮ್ಮದಿಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲ

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಸುರಿದು ಹೋದಿದ್ದ

ಮಳೆಯ ಸುವಾಸನೆಯೇ 

ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ

 

ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೂ ಇಂದು

ಜಾತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ

ತೊಡಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ?

ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ

ಸರ್ವನಾಶದ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾದಂತೆಯೇ !…

 

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: http://us.123rf.com/

Rating
No votes yet

Comments