ದೊಡ್ಡವರ ದಾರಿ.

Submitted by Prakash Narasimhaiya on Fri, 09/14/2012 - 21:31

 

 
ಮನೆ ದಾರಿ ಮರೆತದ್ದು!!!
 
Albert Einstein ರವರು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ದಿನ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ  ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.  Albert Einstein ರವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು.  ವೇಳೆ ನೋಡಿ ಹೊರಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದರೆ,  ಅವರ ಮನೆ ದಾರಿಯೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿತ್ತು.  ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಟಾಕ್ಸಿಯವನನ್ನು  ಕರೆದು " ನಿಮಗೆ Einstein ರವರ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾ ? " ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.  " ಓಹೋ, ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ." ಎಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ. ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು.  ಡ್ರೈವರ್  " ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು Einstein ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರೆ ? " ಎಂದ.   " ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ,  ನಾನೇ Einstein, ನನಗೆ ಮನೆ ದಾರಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಪಡೆದೆ! " ಎಂದರಂತೆ.  ಪಾಪ,  ಆ ಡ್ರೈವರ್ ದಂಗಾಗಿ ಹೋದ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Einstein ರನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು  ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ  ಟಾಕ್ಸಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು  ಪಡೆಯದೇ ಹಾಗೆ ಹೋದನಂತೆ! 
 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತ!
 
            Albert Einstein ರವರು ತಮ್ಮ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
            " ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಇಡಿ.  ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಘಂಟೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.  ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತಿಗೆ ಕೂತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ  ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.  ಇದೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತ.