ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ ??

ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ ??

ನಗು ಮುಖದ ಮಗು ಆಕೆ 
ಹೆತ್ತವಳ ಮನೆಯ ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ
ಹೆತ್ತದ್ದು ಹೆಣ್ಣೆಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಿಟ್ಟಾಗಲೂ 

ನಗು ಮುಖದ  ವದು ಆಕೆ 
ಗುರಿ ಇರದ ಮದುವೆಯಲಿ
ವರನ ಕಡೆಯವರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಭಕ್ಷಿಸುವಾಗಲೂ

ನಗು ಮುಖದ ಮಧು ಆಕೆ 
ಮಧುಚಂದ್ರ ಮುಗಿದೊರ್ಷದಲಿ
ಪತಿಯು  "ಮದ್ಯ"ದ ಮಜ್ಜನಗಯ್ಯುವಾಗಲೂ

ನಗು ಮುಖದ ತಾಯಿ ಆಕೆ 
ಹೆತ್ತು ಸಲಹಿದ ಜೀವಗಳಲಿ
ಯಾವೊಂದು ತನ್ನ ಅರ್ತೈಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗಲೂ

ನೋವುಂಡು ನಲಿವಿಕ್ಕಿದಾಕೆ 
ನೋವುಂಡು ಒಲವಿಕ್ಕಿದಾಕೆ
ನೋವುಂಡು ಬಲವಿಕ್ಕಿದಾಕೆ

ಕಲ್ಪಿಸಲೂ ಆಗದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆಕೆ,

ನಿನ್ನನು ಪ್ರೇಮದ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಸಾಕೆ ?
ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ ??
 
-- ಜೀ ಕೇ ನ 

Comments

Submitted by nageshamysore Sat, 05/03/2014 - 03:37

ನವೀನರೆ, ಓದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರಷ್ಟೆ ಸಾಕೆ?' ಕವನದ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಿತು. ಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಿ, ಬಹುರೂಪಿ ಪಾತ್ರದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯಾರ್ಚನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದೇ :-)

Submitted by naveengkn Mon, 05/05/2014 - 14:48

In reply to by nageshamysore

ಬಹುರೂಪಿ ಪಾತ್ರದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ,,,, ಈ ಮಾತು ಬಹಳ‌ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನಾಗೆಶರೇ,,,, ಹಾಗು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅದೇ ಕವಿತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ,,,,,, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ,,,
ನವೀನ್ ಜೀ ಕೇ