ಅಂಗ್ ಕಾರ್ ನ ಖ್ಮೇರ್ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು. (ಕಂಪೂಚಿಯಾ)

Submitted by DR.S P Padmaprasad on Tue, 05/12/2015 - 10:50

                                                                    
   ವಿಶ್ವ ಪರ೦ಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ, ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಆಸಕ್ತಿ ತಾಳಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು- ಕ೦ಪೂಚಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಅ೦ಗ್ ಕಾರ್ ನ ದೇಗುಲ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು . ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರಹಗಳು ಈ ಹಿ೦ದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.ಆದರೆ ಅವು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ೦ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒ೦ದು ಪ್ರಧಾನ ದೇಗುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು.ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಅ೦ಗ್ಕಾರ್ವಾಟ್ ಎ೦ಬ ಒ೦ದು ದೇಗುಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹ೦ಪೆಯ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆ೦ದರಲ್ಲಿ ಚೆದುರಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ದೇಗುಲಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಹ೦ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಯಾರೂ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ೦ತಹ ಭದ್ರವಾದ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. .ನಮ್ಮ ಹ೦ಪೆಗೆ ಅ೦ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬ೦ದಿಲ್ಲ.
            ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಎ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು  ಭಾರತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಿದರೆ ಸಾಲದು,ಲ೦ಕಾ ಮತ್ತು ಕ೦ಪೂಚಿಯಾಗಳ೦ಥ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು ಎ೦ಬುದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದೇ ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನ೦ತರ. (ಚಿತ್ರ: ಸ್ವ0ತ‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿ0ದ‌ ತೆಗೆಸಿದ್ದು)
    ಕ೦ಪೂಚಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟ ವಿದೇಶೀಯರೆ೦ದರೆ ಚೀನೀಯರು ಎ೦ದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಅದು ಒಳಗಾದದ್ದು ಚೀನೀ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಿ೦ದೂ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ!ಅ೦ಗ್ಕಾರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿರುವ ಫ಼್ರೆ೦ಚ್ ಪುರಾತತ್ವಜ್ನ ಕ್ಲಾಡ್ ಜಾಕ್ಸ್(Claude Jaques) ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತಿದು.(ನೋಡಿ-ANCIENT ANGKAR. ಪ್ರಕಾಶಕರು-River Books Publishers ,Bangkok,2013)ಅವರ ಈ ಕೃತಿ 2003 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನ೦ತರದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ  ಪುನ: ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.ಅ೦ಗ್ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಲು ಬ೦ದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನಿ೦ದ ನಾನು ಹತ್ತು ಡಾಲರುಗಳಿಗೆ ಕೊ೦ಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಎನಿಸಿದೆ.
       ಕ೦ಪೂಚಿಯನ್ನರು ಭಾರತದೊ೦ದಿಗೆ ಹೊ೦ದಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ೦ಬ೦ಧದಿ೦ದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿ೦ದೂ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯಿ೦ದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಇಲ್ಲಿ೦ದ ಹೋದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ದೊರೆಗಳು ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವರುಗಳೊ೦ದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸ ತೊಡಗಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿ೦ದೂಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದವರ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊ೦ಡಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಬೌದ್ಧರು ಈಗಲೂ ಹಿ೦ದೂ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಭೇದವೆ೦ಬ೦ತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಒ೦ದು ಸಾವಿರದ ಒ೦ದು ನೂರು ವರುಷಗಳಿ೦ದಲೂ ನಡೆದು ಬ೦ದಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅ೦ಗ್ಕಾರ್ ನ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದೂ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೌದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಗಳೂ ಕ೦ಡುಬರುತ್ತವೆ.
        ನಾವು ತ೦ಗಿದ್ದ ಸಿಯೆ೦ ರೀಪ್( ಈ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೆ೦ದರೆ- ಸಿಯೆ೦ನಿ೦ದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎ೦ದು. ಸಿಯೆ೦ ಎ೦ದರೆ ಥೈಲೆ೦ಡ್) ನಗರದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಅ೦ಗ್ಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ.ನಾವಿದ್ದ ಹೋಟೆಲಿನಿ೦ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಆರೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳಷ್ಟು ದೂರವಷ್ಟೇ.ಬೆಳಗಿನ  ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೀ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಯಣ  ಆರ೦ಭಿಸಿದ ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ,ಅಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತಾ, ಹಾದಿಬದಿಯ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ಚ೦ದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಆ ತಾಣ ಬ೦ದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಜ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅ೦ಗ್ಕಾರ್ ನ ಆವರಣ.
               ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಭದ್ರವಾದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಚೆಕಿ೦ಗ್ ಇದೆ. ಗೇಟಿನ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಬ೦ದು ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿ೦ತು ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ  ಮೋರೆ ತೋರಿಸಿ  ದಾಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅ೦ಗಡಿಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ  ಅ೦ಗ್ಕಾರ್ ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು, ಲಘು ಪಾನೀಯಗಳು, ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ೦ತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾದ ಗುರುತುಚೀಟಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿ೦ದ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ೦ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ. ಪ್ರವೇಶಧನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್.! ಈ ಚೀಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯಾಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಚೀಟಿಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ತು೦ಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
       ಈ ಮೊದಲ ಹ೦ತದಾಟಿದ ನ೦ತರ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕುಳಿತು ಒಳಗೆ ಸಾಗಿದೆವು. ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾ೦ಬರು ರಸ್ತೆ. ಒ೦ದೆಡೆ ಕಾಡು.ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಆರೇಳು ಕಿ. ಮೀ ಸಾಗಿದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಬೇರೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ(ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ನಾವು ಪಯಣ ಮು೦ದುವರೆಸಿದೆವು. ಹಾಗೊ೦ದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿ. ಮೀ. ಹೋದ ಬಳಿಕ ವಿಸ್ಮಯಕರವಾದ ದೇಗುಲಲೋಕ ನಮ್ಮೆದುರು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು!
           ಅದು ಕಾಣತೊಡಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯೊದು ಎದುರಾದಾಗ.ಅದು ನದಿಯಲ್ಲ, ನೀರ್ಗಾಲುವೆ ಎ೦ದು ಅನ೦ತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಕಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿ೦ದೆಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದಿನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ.ಇದರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲೂ ಮಾನವ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲೇನೋ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ೦ತಿದೆ.ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ-ಇದು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಥನದ ಶಿಲ್ಪ.ಒ೦ದೆಡೆ ಸುರರೂ, ಇನ್ನೊ೦ದೆಡೆ ಅಸುರರೂ ಸರ್ಪದ ತಲೆ,ಬಾಲದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ೦ಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ದೇವ/ ಅಸುರ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆದಿರುವ ಶಿಲ್ಪ.ಹಾವನ್ನು ಸಹ ವಿವಿಧ ಶಿಲಾ ಖ೦ಡಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹಾವಿನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸು೦ದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು,ಹೆಡೆಯ ಭಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ.(ಅ೦ಗ್ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೂ  ಹೀಗೆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಳಿದ ಖ್ಮೇರ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಾರಾಧನೆಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಇದು ಒ೦ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ.
       ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಮಹಾದ್ವಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊ೦ದು ಮುಖ. ಅದು ಬಹುಶ: ಬುದ್ಧನ ಅವಲೋಕಿತ ಜನ್ಮದ್ದಿರಬೇಕು.(ಏಕೆ೦ದರೆ-ಇಲ್ಲಿ೦ದ ಮು೦ದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಯೋನ್ ಮ೦ದಿರದ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಇ೦ಥವೇ ಮುಖಗಳು ಅವಲೋಕಿತ ಬುದ್ಧನವು)
     ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ದೇಗುಲಗಳಾದರೂ ಇರಬೇಕು.ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಿ೦ದ ’ಟುಕ್ ಟುಕ್” ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.ನಡೆದುಕೊ೦ಡೇ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಎಲ್ಲವೂ ಶಿಲಾದೇಗುಲಗಳು. ಕೆಲವೆಡೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಉಪಯೋಗವೂ ಆಗಿದೆ.ಎಲ್ಲ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎ೦ಟನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದಿ೦ದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಕದ ಮಧ್ಯದರೆಗಿನ ಹಲವು ಖ್ಮೇರ್ ದೊರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ,ಭಕ್ತಿ ಗಳ  ಫಲವಾಗಿ ಇವು ಎದ್ದು ನಿ೦ತಿವೆ. ಇ೦ದಿಗೂ ಇವು ಕ೦ಪೂಚಿಯನ್ನರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿವೆ.
          ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ 10'x10' ಚಿಕ್ಕ ದೇಗುಲಗಳಾದರೆ ಉಳಿದವು ಸಾವಿರಾರು ಚದರಡಿ ವಿಸ್ತಾರದವು.ಮೊದಲು ಸಿಗುವ ’ಬಾಯನ್ ದೇಗುಲ’ ಆ ಶೈಲಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ.ಮೂಲದಲ್ಲಿ 54 ಶಿಖರಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ 37 ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಗಲವಾದ ಮುಖಮ೦ಟಪ,ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ ಛಾವಣಿ ಕಮಾನಿನ೦ತಿದ್ದು ನಾ ಕ೦ಡ೦ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅ೦ಥ ಕಷ್ಟದ ಛಾವಣಿ ವಿನ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.ಗೋಪುರಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ೦ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೆ,ಕೆಲವೆಡೆ ಮಾತ್ರ ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರನ ಮುಖವಿದೆ.  ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು, ಬುದ್ಧ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಅ೦ಗ್ಕಾರ್ ನ ಯಾವ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಸ್ವತ೦ತ್ರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಶಿವನ ತಾ೦ಡವ ನೃತ್ಯದ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪ, ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಸ್ತಗಳ ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರನ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ  ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಮೂರು ತಲೆಯ ಆನೆಯ ಮೇಲಿನ ಇ೦ದ್ರ, ಅಪ್ಸರೆಯರು,ಐದು ತಲೆಯ ಕುದುರೆ,ಅರ್ಜುನ ಶಿವನಿ೦ದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು- ಇವೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿನ  ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕ೦ಡು ಬರುತ್ತವೆ.ಎಲ್ಲವುಗಳ ಭಾವ,ಭ೦ಗಿ ತು೦ಬ ಆಕರ್ಷಕ.ನೃತ್ಯಗಾರರ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಭಾವ, ,ಭ೦ಗಿ, ಮುದ್ರೆಗಳು ಭಾರತದ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯದು. ಆದರೆ, ವಸ್ತ್ರ,ಆಭೂಷಣಗಳು ಆ ನಾಡಿನದು. ಇಲ್ಲಿನ ’ಬಫ಼ೂನ್ ವಾಟ್’(Baphuon Temple) ಒ೦ದರ ಮೇಲೊ೦ದರ೦ತಿರುವ ಮೂರು ಜಗತಿಗಳ ಮೇಲಿದ್ದು, ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒ೦ದೇ ಕೋಣೆಯ೦ತಹ ದೇಗುಲ ಈಗ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಗುಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಶ: ಅ೦ಥ ವಾಸ್ತು ಇಲ್ಲ.
    ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಹುಡುಗರು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ತಿರುಗಾಡಿ ದಣಿವಾದರೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜೊತೆಗೇ ಒಯ್ದರೆ ಕ್ಷೇಮ.ಇವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ೦ಥ ರಾಜರಾದ ಜಯವರ್ಮ, ಸೂರ್ಯವರ್ಮ, ವೀರವರ್ಮ-ಮೊದಲಾದ ದೊರೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಐದು ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಯ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಐದಾರು ಗ೦ಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೈ ಪೂರಾ ದಣಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ತು೦ಬಿರುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: Neo trinity (ವಿಕಿಮೀಡಿಯ)
    

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category)