ಕರ್ವಾಲೊ ಮತ್ತು ಹಾರುವ ಓತಿ (ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ)

Submitted by Chikku123 on Wed, 03/18/2009 - 12:00

ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಹಲ್ಲಿಯ‌ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು

Rating
No votes yet

Comments

Yogesh101

Sun, 12/23/2018 - 13:48

ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ . ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ .
ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ . ಸಂಪದ ಪುಟಕ್ಕೂ ಈ ಕತೆಯ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಡರು ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ .