ಏನಿದು 'ಅದಿ'?

Submitted by ವೈಭವ on Tue, 06/17/2008 - 08:18

Comments

ಬರಹ

ಈ ಪದಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

೧. ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದೆ ಮಾದೇಸ್ವರ, ಎನ್ನ ಕರುಣದಿ ಕಾಯೋ ಮಾದೇಸ್ವರ (ಕರುಣದಿ =ಕರುಣೆಯಿಂದ)
೨. ಸಕ್ಕದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ, ಕನ್ನಡ ಸುಲಿದಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂದದಿ( ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂದದಿ = ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನತರ)


ಈ 'ಅದಿ' ಸಂದರ್ಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರಿತ ಯತ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ?

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ
No votes yet
Rating
No votes yet