ಸೋಂಬೇರಿ ನಾ ಸೋಮಾರಿ ನಾ ?

Submitted by Shivakumar.Revadi on Thu, 01/15/2009 - 15:18

Comments

ಬರಹ

ಈ ಸೋಂಬೇರಿ ಅನ್ನೋ ಪದಾನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿ ಎಂಬ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡ ಪದಯಾವುದು ?
ಬಲ್ಲವರು ತಿಳಿಸಿ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ
No votes yet
Rating
No votes yet