ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಿ

Submitted by hariharapurasridhar on Mon, 06/01/2009 - 09:00

 ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: Tagged.com

ಈ ಮಗೂನೇ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನಾವೂ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮರೆತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು? ಆಗ ನಿಮಗೇನನ್ನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಾನೆದ್ದು ಹೊರಟೆ, ನಾನೂ ಸುಮ್ನೆ ಕುಳಿತು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಾ ಕೊನೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.

Rating
No votes yet

Comments