ನೀರಿನಿ೦ದ ಕರೆ೦ಟ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೀತಾರೆ

Submitted by k.mohan on Wed, 06/03/2009 - 08:09

Comments

ಬರಹ

ಸರ್ದಾರ್-೧: ಅಪ್ಪಾ ’ನೀರಿನಿ೦ದ ಕರೆ೦ಟ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೀತಾರೆ ?’
ಸರ್ದಾರ್-೨: ’ಮಗನೇ, ನೀರಿನಿ೦ದ ಕರೆ೦ಟ್ ತೆಗೀದೇ ಇದ್ರೆ ನೀರು
ಕುಡಿಯುವಾಗ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಸತ್ಹೋಗ್ತೀವಿ
ಅದಕ್ಕೆ !!!
-ಮೋಹನ.ಕೆ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ
No votes yet
Rating
No votes yet