ನಾನು ಗುಱುತಿಸುವ ಮರಗಳು

Submitted by kannadakanda on Sat, 06/20/2009 - 04:53

Comments

ಬರಹ

ನಾನು ಕೆೞಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ (ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮರದ ತೊಗಟೆ ನೋಡಿ) ಗುಱುತಿಸಬಲ್ಲೆ.
ಮಾವು, ಹಲಸು, ಬೇವು(ಕಹಿ), ನೆಲ್ಲಿ, ನೇಱಿಳೆ, ನವಿಲಾಡಿ, ಹೊನ್ನೆ, ಮತ್ತಿ(ಮೞ್ತಿ), ಬೀಟೆ, ಮುತ್ತುಗ(ಮುೞ್ತುಗ), ಪಾಲೆ, ಮಹಾಗನಿ, ಆಕಾಶಮಲ್ಲಿಗೆ, ಅವಕಾಡೋ, ಮೇಫ್ಲವರ್, ಊದಿ, ಅರಳಿ, ಆಲ, ಅತ್ತಿ, ಗೋಳಿ, ಇಚ್ಚಿ, ನಂದಿವಟ್ಟಲು, ಮೞೆಮರ ಇನ್ನೂ ಇತ್ಯಾದಿ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ
No votes yet
Rating
No votes yet