ಥಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪುಗಳು!

Submitted by nsbhushan on Mon, 06/29/2009 - 23:38

ದೂರದರ್ಶನದ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ "ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ" ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

* ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು "ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ" ಎಂದಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀ ೧೦ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಕೆ?
* "ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗಟನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಗಟಿಗೂ ಗಾದೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆ?
* "ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವ ಪದಗುಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

* "ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಉತ್ತರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದವರ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೆಯವರಿಗೆ ಅಂಕ ಸಿಗುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ.
* ಪದಬಂಧದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಿರದ ಸುಳುಹುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 

ಕಳೆದ ವಾರದ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
* ಪದಬಂಧದಲ್ಲಿ "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನು" ಎಂಬ ಸುಳುಹಿಗೆ ಉತ್ತರ "ಪ್ರಾವಿಣ್ಯ". ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದ ಅಕ್ಷರ "ವಿ" ಬರಬೇಕಿಂದಿದ್ದರೆ, "ಪ್ರಾವಿಣ್ಯ" ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸುಳುಹು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
* ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸಿ: 25  ?  25  ?  50  ?  50  =  50
 ಇದಕ್ಕೆ 3 ಉತ್ತರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯವರಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದವರು 25 + 25 - 50 + 50 = 50 ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ  25 + 25 + 50 - 50 = 50 ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಂಕ ಸಿಕ್ಕಿತು!

*  ಇಂದಿನ(29-06-2009) ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಈ ಹೂವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೀಟ್‍ರೂಟ್ ಹೂವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿತ್ತು. beet root flower ಎಂದು ಗೂಗಲಿಸಿ ಅದು ತೋರಿಸಿದ ಹೂವನ್ನು ಬೀಟ್‍ರೂಟ್ ಹೂವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Salvia involucrata

ಇದು Salvia involucrata ಎಂಬ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಹೂ. ಈ ಹೂವಿಗೂ ಬೀಟ್‍ರೂಟ್‍ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. 
* ಕೊನೆಯ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ ಬೆರಿ (ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ) ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ "ಮರ"ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ "ಹಣ್ಣು" ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು "ಥಟ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಊಹಿಸಿ!!   ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ !!!

mindry.in ನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಗಿನ ಅಣಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ‍ಲ್ಲಿವೆ.
http://www.youtube.com/watch?v=2X4DQKeIP1w

http://www.youtube.com/watch?v=SfPbF7FrnjE

 ಇತ್ತೀಚಗೆ "ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ" ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಕಲಾವಿದರ ಅಣಕ ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸಿದಿರಲಾರದು.

- ಶಶಿ

Rating
No votes yet

Comments