ನಯಸೇನನ ಸಲೀಸಾದ ಸಾಲುಗಳು

Submitted by ವೈಭವ on Sat, 03/01/2008 - 22:11

ತುಂಬ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರು ಹಳೆಗನ್ನಡದ(ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಗನ್ನಡದ) ಕಬ್ಬವೋದಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಾಯಿತು. ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಯಸೇನನ 'ದರ್ಮಾಮ್ರುತಂ' ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ನಯಸೇನನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ತುಂಬ ಕುಸಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕಿಲ್ಲದೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ತಲೆಗಿಳಿಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಯಸೇನನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಿದ್ದೆ. http://sampada.net/blog/10/08/2007/5324

ಒಂದೊಂದೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಶ್ಟು ಹೊಳೆಯುತ್ತೊ ಅಶ್ಟು ಅರುಹುವೆ. ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ದಾರಾಳವಾಗಿ ತಿದ್ದಿ.

ಪೊಲ್ಲಮೆಗಂಡದನಱಿದುಂ
ಮೆಲ್ಲನೆ ಸಯ್ತಾಗಿ ತಿರ್ದುವರ್ಸುಕವೀಶರ್
ಪೊಲ್ಲಮೆಯಿಲ್ಲದೊಡಂ ಲೇ
ಸಲ್ಲದು ಕ್ರುತಿಯೆಂದು ಕುಕವಿನಿಕರಂ ಪಳಿಗುಂ||

ಬಿಡಿಸಿದರೆ,

ಪೊಲ್ಲಮೆ ಕಂಡ್ ಅದನ್ ಅಱಿದುಂ
ಮೆಲ್ಲನೆ ಸಯ್ತ್ ಆಗಿ ತಿರ್ದು ಅವರ್ ಸುಕವೀಶರ್
ಪೊಲ್ಲಮೆಯಿಲ್ಲದೊಡಂ ಲೇಸ್
ಅಲ್ಲದು ಕ್ರುತಿಯೆಂದು ಕುಕವಿ ಇನಿಕರಂ ಪಳಿಗುಂ

ಪೊಲ್ಲಮೆ= ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಕೀಳುಮಟ್ಟದ್ದು

ತಿರುಳು:

ಒಳ್ಳೆ ಕಬ್ಬಿಗನಾ(ರಾ)ದವನ್ (ರ್) ತಮ್ಮ ಕಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅರಿತು ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವನು(ರು). ಈ ತೆರದಿ(ಇನಿಕರಂ) ಕೆಟ್ಟ ಕಬ್ಬಿಗರು ಕಬ್ಬ ನೆಗೞುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಬವ(ಪಳಿಗು) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಕ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು(ಅತವ ತಪ್ಪುಗಳು) ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಲೇಸಲ್ಲ.

Rating
No votes yet

Comments

kannadakanda

Sun, 08/26/2018 - 19:33

ನಿಜವಾದ ಪಾಠ ಈ ರೀತಿಯಿದೆ.
ಪೊಲ್ಲಮೆಗಂಡದನಱಿದುಂ
ಮೆಲ್ಲನೆ ಸಯ್ತಾಗಿ ತಿರ್ದುವರ್ಸುಕವೀಶರ್
ಪೊಲ್ಲಮೆಯಿಲ್ಲದೊಡಂ ಲೇ
ಸಲ್ಲದು ಕೃತಿಯೆಂದು ಕುಕವಿನಿಕರಂ ಪೞಿಗುಂ