ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191912 4 months 3 weeks ago smurthygr ನೀರಿಂಗಿಸಿದ ತಾಣಗಳ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ
#191911 6 months 1 week ago swara kamath ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ.
 
#191910 6 months 3 weeks ago venkatesh ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ನಿಮ್ಮದು !
#191909 7 months 2 weeks ago venkatesh ಸರ್.ಎಮ್.ವಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ !
#191908 7 months 2 weeks ago hpn ವೆಂಕಟೇಶರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು…
#191907 7 months 3 weeks ago venkatesh 'ಸಂಪದ' ಇನ್ನೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚು…
#191906 7 months 3 weeks ago venkatesh ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಾ.ಸೋನ್ಸ್…
#191905 8 months 2 weeks ago makara ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪದಿಗರೇ, 
    ಈ…
#191904 8 months 2 weeks ago makara ಈ ಸರಣಿಯ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ ಭಾಗ - ೧೯…
#191903 8 months 2 weeks ago smurthygr ಇದು ಸರಿ.  ಜನರಿಗೆ ಧರ್‍ಮದ…
#191902 8 months 2 weeks ago shreekant.mishrikoti ನಿಮ್ಮ  ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆಗೆ…
#191901 8 months 2 weeks ago makara ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ…
#191900 8 months 2 weeks ago Iynanda Prabhukumar ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿವೆ, ಪುರಾಣ…
#191899 8 months 2 weeks ago Iynanda Prabhukumar ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು,…
#191898 8 months 2 weeks ago makara  ಈ ಸರಣಿಯ‌ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ ಭಾಗ -…
#191897 8 months 4 weeks ago smurthygr ಸರಿ.
#191896 9 months ago hpn ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ…
#191895 9 months ago smurthygr sampada.net not secure ಅಂತ ಬರುತ್ತಿದೆ.
#191894 9 months ago makara ಈ ಸರಣಿಯ‌ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ ಭಾಗ -…
#191893 9 months ago hpn ಕಾಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ