ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191905 11 months ago makara ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪದಿಗರೇ, 
    ಈ…
#191904 11 months ago makara ಈ ಸರಣಿಯ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ ಭಾಗ - ೧೯…
#191903 11 months ago smurthygr ಇದು ಸರಿ.  ಜನರಿಗೆ ಧರ್‍ಮದ…
#191902 11 months ago shreekant.mishrikoti ನಿಮ್ಮ  ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆಗೆ…
#191901 11 months 1 week ago makara ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ…
#191900 11 months 1 week ago Iynanda Prabhukumar ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿವೆ, ಪುರಾಣ…
#191899 11 months 1 week ago Iynanda Prabhukumar ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು,…
#191898 11 months 1 week ago makara  ಈ ಸರಣಿಯ‌ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ ಭಾಗ -…
#191897 11 months 2 weeks ago smurthygr ಸರಿ.
#191896 11 months 2 weeks ago hpn ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ…
#191895 11 months 2 weeks ago smurthygr sampada.net not secure ಅಂತ ಬರುತ್ತಿದೆ.
#191894 11 months 2 weeks ago makara ಈ ಸರಣಿಯ‌ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ ಭಾಗ -…
#191893 11 months 3 weeks ago hpn ಕಾಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
#191892 1 year ago makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೩ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ದಲಿತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
#191891 1 year ago makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೨ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಹಂತಕ ರಾಮನ ಪಿತ!
#191890 1 year ago ಮೌನಸಾಹಿತಿ ಉ: ನಿರೀಕ್ಷೆ (ಕಾದಿಹಳು ಅಭಿಸಾರಿಕೆ)
#191889 1 year 1 month ago ಮೌನಸಾಹಿತಿ ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191888 1 year 1 month ago shreekant.mishrikoti ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191887 1 year 1 month ago ಮೌನಸಾಹಿತಿ ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191886 1 year 1 month ago smurthygr ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ