ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191751 1 year 5 months ago Anantha Ramesh ಉ: ಅಪರಾಧಿ
#191750 1 year 5 months ago santhosha shastry ಉ: ಗೌರವ ಬೇಕೇ, ಗೌರವ?
#191749 1 year 5 months ago santhosha shastry ಉ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ??
#191748 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ನಾಯಿ ಬಂದಾವೋ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ
#191747 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಸ್ನೇತನದ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರ್ಣ
#191746 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ...
#191745 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಥನ
#191744 1 year 5 months ago swara kamath ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 27 (2)
#191743 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ.
#191742 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 27 (2)
#191741 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191740 1 year 6 months ago shreekant.mishrikoti ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191739 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಪವಿತ್ರವನಗಳ ಕಥನ
#191738 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191737 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಆ್ಯಡರ್ ಗೋಸ್ ಫೋರ್ಥ್ (ಸೀಸನ್ 4)
#191736 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಅಪರಾಧಿ
#191735 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಅಹಿಂಸೆಯೇ?
#191734 1 year 6 months ago vishu7334 ಉ: ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಅಹಿಂಸೆಯೇ?
#191733 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಆಟದ ಮೈದಾನ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ
#191732 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಗುರುತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು