ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191768 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೨: ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ!
#191767 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ -೧: ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ!
#191766 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ದಲಿತತ್ವದಿಂದ ಉನ್ನತಿಯೆಡೆಗೆ! - 1
#191765 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ -೧: ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ!
#191764 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಭಾಗ -೧: ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ!
#191763 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ -೧: ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ!
#191762 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡುನುಡಿಯ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ/ವ್ಯಾಕರಣ
#191761 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ’ತುಳು’ವಿನ ಹುಟ್ಟು
#191760 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ’ತುಳು’ವಿನ ಹುಟ್ಟು
#191759 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ನಯಸೇನನ ಸಲೀಸಾದ ಸಾಲುಗಳು
#191758 12 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ದೂರದ ತೀರ...
#191757 ೧ ವರ್ಷ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ
#191756 ೧ ವರ್ಷ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ sakeer ಉ: ಎರಡನೇ ಹಬ್ಬ ಬಕ್ರಿದ್
#191755 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191754 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಇದುವೇ ಜೀವ , ಇದುವೇ ಜೀವನ - ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ
#191753 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191752 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191751 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: ಅಪರಾಧಿ
#191750 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಗೌರವ ಬೇಕೇ, ಗೌರವ?
#191749 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ??

Pages