ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191709 1 year 5 months ago Vinutha B K ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191708 1 year 5 months ago shammi ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191707 1 year 5 months ago shammi ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191706 1 year 5 months ago smurthygr ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191705 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191704 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಾಗಬಾರದೇ !
#191703 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (2)
#191702 1 year 5 months ago pisumathu ಉ: ಡಾ. ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಯೇ ?
#191701 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (1)
#191700 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191699 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಮುದಿ ಹುಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕರಿ ಶಾಯಿ
#191698 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಮೋಹಕ ತಿರುವು..
#191697 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಅನ್ಯಂ ಇಂದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎನ್ನುವ‌ ನವ‌ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು !
#191696 1 year 6 months ago partha1059 ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 362
#191695 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವದ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯ “ತುಳಸಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ”
#191694 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮೀ ಪಥವು ಗುರಿಯತ್ತ
#191693 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಅಮ್ಮ‌ ನೀನಂದ್ರೆ ಜೀವಾ
#191692 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥೆ
#191691 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (2)
#191690 1 year 6 months ago kavinagaraj ಉ: ಶರಣಾಗದಿರು ಸಾವಿಗೆ!