ಕವನಗಳು

ಲೇಖಕರು: rajeevkc
ವಿಧ: ಕವನ
September 27, 2019
ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ. ವಿದ್ಯಾದಾನಗೈವರಿವರದು ಉತ್ತಮ ಮನುಕುಲ. ಜಾತಿಮತಭೇದವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಗೆ ಒಂದೇ ಕುಲ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹರಿಯಲು, ತೆರೆದಿಡಿ ಮನದ ಬಾಗಿಲ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಕೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯು ಬದಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಳ ದಿಕ್ಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ವಾತಾವರಣವ ಸೃಷ್ಠಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ವಿದ್ಯಾದೇವಿಯ ಒಲಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮ. ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಠಿಯಲಿ ಸಲ್ಲದು ಭೇದಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಕಾಣುವುದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಭಾವ. ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನವು…
ಲೇಖಕರು: rajeevkc
ವಿಧ: ಕವನ
September 27, 2019
ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ. ವಿದ್ಯಾದಾನಗೈವರಿವರದು ಉತ್ತಮ ಮನುಕುಲ. ಜಾತಿಮತಭೇದವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಗೆ ಒಂದೇ ಕುಲ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹರಿಯಲು, ತೆರೆದಿಡಿ ಮನದ ಬಾಗಿಲ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಕೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯು ಬದಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಳ ದಿಕ್ಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ವಾತಾವರಣವ ಸೃಷ್ಠಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ವಿದ್ಯಾದೇವಿಯ ಒಲಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮ. ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಠಿಯಲಿ ಸಲ್ಲದು ಭೇದಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಕಾಣುವುದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಭಾವ. ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನವು…
ಲೇಖಕರು: Raghavendra82
ವಿಧ: ಕವನ
September 23, 2019
ಮಗಳು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗಳು ನನ್ನ ಜೀವ ಅವಳು ಏನೇ ಬರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲಿರಲು ಅವಳು ಮನದ ಆಗಸದಿ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ಬೆಳ ಗುವಳು ಅವಳು ನಗಲು ಮನೆ ತುಂಬಿತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಳು ಮುಗ್ಧ ಮೊಗದ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ಕಣ್ಣಲಿ ಹೊತ್ತಿಹಳು ಅವಳ ಆಟಪಾಠ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲು ಬಲು ಸುಂದರ ಅವಳ ದನಿಯ ಕೇಳಲು ಕಳೆಯುವುದೆಲ್ಲಾ ಬೇಸರ ಅವಳ ತೊದಲ ಲಾಲಿ ಕೇಳಿ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬರುವಳು ಸರಸರ ಅವಳೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ದೈವ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ
ಲೇಖಕರು: keerthan.k018
ವಿಧ: ಕವನ
September 21, 2019
ನೂರಾರು ಕವಿತೆಗಳ ಸಾರ ಒಂದೇ ಇದೆ ನಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ ವಿಲಾಸದ ವಿರಾಮದ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ ವಿರಾಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮನಸೆಲ್ಲ ಹರಡಿದೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಯಾವುದೂ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಸುಳಿದಾಡಿದೆ ಆಯಾಸವಿರದೇ ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾಣದ ಉಸಿರು ಬೇರೊಂದು ಆಯಾಮದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಸವಿಯಿರದ ಸಂಗತಿಯ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಾಗದ್ದೇನೋ ಇರುವ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಚಾಲನೆಯ ಚುಂಬಕವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನಸ್ಸೀಗ ನಿಶ್ಚಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ತತ್ತ್ವದೆಡೆ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ -…
ಲೇಖಕರು: rajeevkc
ವಿಧ: ಕವನ
September 20, 2019
ತನ್ನ ಮಡಿಲ ತುಂಬಿದ ಮಗುವ ನೋಡಿ, ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸಿತು ತಾಯಿಗೆ ತಾ ಜನ್ಮತಾಳಿ. ಕಂದನ ಹಸಿವನೀಗಿಸುವಳು ತನ್ನ ಹಾಲನುಣಿಸಿ. ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಳು ಮಮತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆರೆಸಿ. ತಾಯಮಡಿಲಿದು ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬೀಡು. ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಯು ತುಂಬಿದ ಅಕ್ಕರೆಯ ಗೂಡು. ಮಡಿಲಿನಾಶ್ರಯದಿ ಮಗುವಿಗಿಲ್ಲಾ ಜಗದ ಅರಿವು. ಮಗುವಿನರಿವಿಗೆ ಬರುವುದೊಂದೇ, ಅದು ತಾಯ ಜೋಗುಳ ಪದವು. ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯವಾಗುವುದು, ತಾಯ ಮುದ್ದು ಮುಖವು. ಜಗವ ಪರಿಚಯಿಸುತ ತಾಯಿಯಾಗುವಳು, ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರುವು. ಮಗುವ ಮೊದಲ…
ಲೇಖಕರು: keerthan.k018
ವಿಧ: ಕವನ
September 15, 2019
ನಾನಿರುವ ಈ ಜಾಗ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಈಗೀಗ ನನ್ನ ಏತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೂರಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಬಂಧು ನನ್ನ ನಾನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಸಂತೋಷವು ಸಂತಾಪವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವರು ನಗು ಅಳುಗಳು ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಾರರು ನನ್ನೊಳಗಿನ ಆಂತರ್ಯವು ನನಗಿನ್ನೂ ಅಪರಿಚಿತವು ಏಕಾಂತದ ಈ ಯಾತನೆ ಯಾರು ಕೇಳುವರು ಕೇಳಲು ಯಾರಿಲ್ಲದೆ ಮಾತೀಗ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕವಿತೆ ಮೂಡಿದೆ -ಕೆಕೆ (ಕೀರ್ತನ್…
ಲೇಖಕರು: S.NAGARAJ
ವಿಧ: ಕವನ
September 13, 2019
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ! ವೇದೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೇರುವಾಕ್ಯ ಋಷಿ ಮುನಿ ಉಸಿರಲಿ ನಿತ್ಯಐಕ್ಯ ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಮಿಥ್ಯ ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ಅಮರ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಸಂತರಿಗೆ ಚಿರ ಧನ್ಯ . ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಮನ ಮೋಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮದ ಆವರಿಸಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಲ್ಮಷ ಸಾಧು ಸಂತರ ನುಡಿ ಬರಹ ಸತ್ಸಂಗ ರಾಗದ ಧೂಳು ಝಾಡಿಸಿ ವಿರಾಗ ಪರಿಮಳ ಹರವಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಹೃದಯದಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉನ್ಮಾದ . ಎಂಥ ಭ್ರಮೆ ! ಎಂಥ ''ಅಹಂ"ತೆ !ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗಲಿ ಮನ ಅಸತ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಅದೇ ಮನೋವಿಕಾಸ -ದೇವ…
ಲೇಖಕರು: godavari123
ವಿಧ: ಕವನ
September 12, 2019
      ಗರಬಡಿಸಿದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ 9/11....   ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು  ತಾವಾಗುವೆವು ಮಾರಣ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ  ಮುಗ್ಧತೆಯ ಪ್ರಾಣಹರಣ ಕ್ರೂರತೆಯ ಸೋದಾಹರಣ ಭಯದ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮಾಡಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹೇಡಿತನದ ಹೊಂಚು  ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕುಲಗೆಡಿಸುವ ಆ ಸಂಚು  ಕೊಂಚವು ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಮಾನುಷ ಕ್ರೌರ್ಯ ದಿನಂಪ್ರತಿಯ ರೂಢಿಯಂತೆ ತನ್ನೊಡಲಲಿ  ಯಾನಿಕರ ಹೊತ್ತು ನೀಲನಭದ ಕಡಲಲಿ  ಚಾಲಕ ಹಿಡಿದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯ ದಿಕ್ಕು  ಬದಲಿಸಿತು ಬೆದರಿಕೆಯ ದನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಪಯಣಿಗರ…
ಲೇಖಕರು: shabeenasa
ವಿಧ: ಕವನ
September 10, 2019
ನಾನು ನನ್ನದೆಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮವರೆಂಬ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಆಶಿಸಿದ ಸಹೃದಯಿ ಗುರುವಿಗೆ ಶತಕೋಟಿ ನಮನ. ಅಜ್ಞಾನದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸಿದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ನೈಜ ನಡೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಹಾರೈಸಿದ, ಅಗಣಿತ ಅಸಂಖ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಭವ್ಯ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ದೈವ ಸಮಾನ ಗುರುವಣ್ಯರಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ನಮನ A person who made us to think. A person who…
ಲೇಖಕರು: godavari123
ವಿಧ: ಕವನ
September 05, 2019
          ಗುರಿಯ ದಾರಿ ಗುರು..... ಗುರಿಯ ಸರಿದಾರಿಯನ್ನು ನಿರತವಾಗಿ ತಿರು ತಿರುಗಿ ತೋರಿ ಅಜ್ಞಾನದ ತಿಮಿರವನು ಕರಗಿಸಿ  ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಧಾರೆಯಾಗಿ ಹರಿಸುವ ಗುರು                        ಶಿಷ್ಟತೆಯನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ರೂಢಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ  ಕ್ಷಕಿರಣಗಳ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತೂರಿಸುವ   ಕಲೆಗಾರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಾಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕ   ಆದಿ ಅನಾದಿಯ ಅರಿವನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅರಿವಾಗಿಸುವ  ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವ  ಜ್ಞಾನದ ಆದಿಯ ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ     ಅಮ್ಮನಂತೆ ಮಮತೆಯ ಯೋಗಿಯ …