ಕವನಗಳು

ಲೇಖಕರು: rajeevkc
ವಿಧ: ಕವನ
October 25, 2019
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲಿ ಮಗುವಾಗುವಾಸೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐಸಿರಿಯಲಿ ಒಂದಾಗುವಾಸೆ. ಸೃಷ್ಠಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಾಸೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಳುವ ವಿಕೋಪಕೆದರಿ ಚಿಗುರದಿದೆ ಎನ್ನಾಸೆ. ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸುವಾಸೆ. ಬಾನಂಗಳಕೆ ಹಾರಿ ಮೋಡಗಳೊಡನೆ ತೇಲುವಾಸೆ. ಎತ್ತರಕೆ ಹಾರಿ ಭೂರಮೆಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಸೆ. ಬೇಡನ ಬಲೆಗೆದರಿ ಗರಿಗೆದರದಿದೆ ಎನ್ನಾಸೆ. ಮಧುರಕಂಠವನೋಲುವ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗುವಾಸೆ. ಇಂಪಾದ ಧನಿಬೆರೆಸಿ ಹಾಡುವಾಸೆ. ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನತಣಿಸುವಾಸೆ. ಕೋಗಿಲೆ ಬಣ್ಣಕೆದರಿ ಧನಿಗೂಡದಿದೆ ಎನ್ನಾಸೆ. ಹೂಬನಕೆ…
ಲೇಖಕರು: Santosh M Hegde
ವಿಧ: ಕವನ
October 22, 2019
ಕಾರಣವ ಕೇಳದಿರು ನೀನೇಕೆ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರ ನಾನಿನ್ನ ದೂರದ ಗೆಳೆಯನಾಗಿದ್ದರೂ… ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಧಗಳ ದೂರಮಾಡಲಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ತಾತ್ಸಾರವಿರಬಹುದು ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರೂ... ತಪ್ಪಿರಬಹುದೇನೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ,ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ  ಅನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ… ಗೆಳೆತನವ ಬಯಸಿದ್ದ ನನ್ನಲ್ಲಿ  ನನಗ್ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಎಂದೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಷ್ಟೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂಕ ಮುಗ್ದತೆಯ ಮೂರ್ಖ ಸಂವೇದನೆಗಳ  ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಹಿಸು ಎಂದೂ… ನಿನಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ…
ಲೇಖಕರು: rajeevkc
ವಿಧ: ಕವನ
October 18, 2019
ಕೈ ತುತ್ತನಿತ್ತು, ತುತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆಯ ತೆತ್ತು, ಪೋಷಣೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತು, ಏಳಿಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು, ಪೋಷಿಸಲು ಮಮತೆ ಪ್ರೀತಿಯನಿತ್ತು, ಸಲಹುವ ತಾಯಿ ತಂದೆ - ಮೊದಲ ಗುರುವು. ಜೀವಿಸಲು ಪಂಚಭೂತಗಳ ನೀಡಿ, ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರವ ಸೃಷ್ಠಿಯ ಮಾಡಿ, ಜೀವಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಕ್ರಿಯೆಯ ಹೂಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿದು - ಉಸಿರನೀವ ಗುರುವು. ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂದವ್ಯದ ಮೊಳಕೆಯನು ಚಿಗುರಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೂಡಿಬಾಳುವ ಭಾಗ್ಯವನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಒಡವುಟ್ಟಿದವರಿವರು - ಬಾಂದವ್ಯ ಬೆಸೆವ ಗುರುವು. ವಿದ್ಯಾ ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿಯ…
ಲೇಖಕರು: rajeevkc
ವಿಧ: ಕವನ
October 11, 2019
ಓ ಮನುಜನೇ, ಎಂದು ಕಾಣುವುದು ನಿನ್ನಲಿ ತೃಪ್ತಿ? ದಿನವೂ ಬೆಳೆಯುತಿದೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಭೂಮಂಡಲವೇ ನಿನಗಿದ್ದರೂ, ನಿನಗಿಲ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಈ ಮೋಹಕೆ ಬಂಧಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿದೇ ಮುಕ್ತಿ? ಭೂಭಾಗವನೇ ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವೆ. ಖಂಡಗಳನು ದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕೆ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನು ಗುರುತಿಸಿರುವೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಗಡಿಯನ್ನುಲ್ಲಂಘನೆಯ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ಹೂಡುತಿರುವೆ. ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗವೆಂದು ಇವರ ದ್ವೇಷಿಸುತಿರುವೆ. ಇವರು ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತಿರುವೆ.…
ಲೇಖಕರು: keerthan.k018
ವಿಧ: ಕವನ
October 06, 2019
ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಡೆಸುವವನೇ  ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸುವವನೇ  ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಯ ಸೇರುವವನೇ  ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಅರಿವ ನೀಡುವವನೇ  ಬಿಡಿಸೋ ಭ್ರಮೆಗಳ, ನಾನು ನನ್ನದೆಂಬ  ಸಡಿಲಿಸೋ ಕಾಮನೆಗಳ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆಂಬ  ಡಮರುವಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾದವ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿರುವ ಮನಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಗಣಗಳ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನೀನು ಓಡಾಡಿ  ಗುಣಗಳ ಆಭರಣ ಕಳಚಿದ ವೈರಾಗಿ  ಕಳೆಯೋ ಋಣಗಳ, ಜನ್ಮಜನ್ಮದ ಗಂಟು  ನೀಡೋ ಮುಕುತಿಯ, ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಸಾರದ ಕಗ್ಗಂಟು -ಕೆಕೆ (ಕೀರ್ತನ್ ಕೆ)
ಲೇಖಕರು: Raghavendra82
ವಿಧ: ಕವನ
September 28, 2019
ಅಂಜದಿರು ಮನವೇ ನೀ ಯೋಚನೆಗಳ ಸಮರಕ್ಕೆ  ವಜ್ರಕವಚವ ತೊಟ್ಟುಬಿಡು ನೀ ಭಾವನೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ  ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ನೀನೆಂಬ ಹುಂಬತನ ನಿನಗೇಕೆ  ನಾವು ನಮ್ಮವರೆಂಬುದು ಅವರವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂದು ಮಾತುಗಳ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ  ಇಂದು ನೂರು ಮಾತಿದ್ದರೂ ಆವರಿಸಿದೆ ಮೌನ ಅಂದು ಸಂತಸದಿ ಮನದೊಳಗೆ ಮೂಡಿದ ಚಿತ್ರ  ಇಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣ ಕುಕ್ಕಿದೆ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ
ಲೇಖಕರು: rajeevkc
ವಿಧ: ಕವನ
September 27, 2019
ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ. ವಿದ್ಯಾದಾನಗೈವರಿವರದು ಉತ್ತಮ ಮನುಕುಲ. ಜಾತಿಮತಭೇದವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಗೆ ಒಂದೇ ಕುಲ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹರಿಯಲು, ತೆರೆದಿಡಿ ಮನದ ಬಾಗಿಲ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಕೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯು ಬದಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಳ ದಿಕ್ಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ವಾತಾವರಣವ ಸೃಷ್ಠಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ವಿದ್ಯಾದೇವಿಯ ಒಲಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮ. ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಠಿಯಲಿ ಸಲ್ಲದು ಭೇದಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಕಾಣುವುದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಭಾವ. ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನವು…
ಲೇಖಕರು: rajeevkc
ವಿಧ: ಕವನ
September 27, 2019
ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ. ವಿದ್ಯಾದಾನಗೈವರಿವರದು ಉತ್ತಮ ಮನುಕುಲ. ಜಾತಿಮತಭೇದವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಗೆ ಒಂದೇ ಕುಲ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹರಿಯಲು, ತೆರೆದಿಡಿ ಮನದ ಬಾಗಿಲ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಕೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜನ್ಮ ಹಕ್ಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯು ಬದಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಳ ದಿಕ್ಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ವಾತಾವರಣವ ಸೃಷ್ಠಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ವಿದ್ಯಾದೇವಿಯ ಒಲಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮ. ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಠಿಯಲಿ ಸಲ್ಲದು ಭೇದಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಕಾಣುವುದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಭಾವ. ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನವು…
ಲೇಖಕರು: Raghavendra82
ವಿಧ: ಕವನ
September 23, 2019
ಮಗಳು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗಳು ನನ್ನ ಜೀವ ಅವಳು ಏನೇ ಬರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲಿರಲು ಅವಳು ಮನದ ಆಗಸದಿ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ಬೆಳ ಗುವಳು ಅವಳು ನಗಲು ಮನೆ ತುಂಬಿತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಳು ಮುಗ್ಧ ಮೊಗದ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ಕಣ್ಣಲಿ ಹೊತ್ತಿಹಳು ಅವಳ ಆಟಪಾಠ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲು ಬಲು ಸುಂದರ ಅವಳ ದನಿಯ ಕೇಳಲು ಕಳೆಯುವುದೆಲ್ಲಾ ಬೇಸರ ಅವಳ ತೊದಲ ಲಾಲಿ ಕೇಳಿ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬರುವಳು ಸರಸರ ಅವಳೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ದೈವ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ
ಲೇಖಕರು: keerthan.k018
ವಿಧ: ಕವನ
September 21, 2019
ನೂರಾರು ಕವಿತೆಗಳ ಸಾರ ಒಂದೇ ಇದೆ ನಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ ವಿಲಾಸದ ವಿರಾಮದ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ ವಿರಾಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮನಸೆಲ್ಲ ಹರಡಿದೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಯಾವುದೂ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಸುಳಿದಾಡಿದೆ ಆಯಾಸವಿರದೇ ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾಣದ ಉಸಿರು ಬೇರೊಂದು ಆಯಾಮದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಸವಿಯಿರದ ಸಂಗತಿಯ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಾಗದ್ದೇನೋ ಇರುವ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಚಾಲನೆಯ ಚುಂಬಕವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನಸ್ಸೀಗ ನಿಶ್ಚಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ತತ್ತ್ವದೆಡೆ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ -…