ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191549 ೧ ದಿನ ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 3 (1)
#191548 1 month 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: "ಬಲ" ಎಂಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡ
#191547 1 month 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: "ಬಲ" ಎಂಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡ
#191546 1 month 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕೃಷ್ಣ ಚೆಲುವೆಯ ಚಿತ್ರ
#191545 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191544 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ venkatb83 ಉ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿಯಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು..?
#191543 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ venkatb83 ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191542 1 month 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191541 1 month 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಉ: ಹೆಣ್ಣು, ಶೀಲ, ಕನ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನಾಗರೀಕತೆ(ನಿರ್ಭೀಡ...
#191540 1 month 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ಹರುಷದ ಹೊಸ ಹಬ್ಬ – ಕೃಷಿಮೇಳ
#191539 1 month 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಹರುಷದ ಹೊಸ ಹಬ್ಬ – ಕೃಷಿಮೇಳ
#191538 2 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Ranjith M ಉ: ಒಬಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ
#191537 3 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191536 3 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191535 3 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ vikashegde ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191534 3 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ hamsanandi ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191533 3 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಆಡುವ ಕೈಗಳು ಮಾಡಿದ ತೋಟ (ಭಾಗ – 2)
#191532 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಭಾಗ್ವತ ಉ: ಜಾಲ್‌ಜೀರ್‌ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸುನಾಮಿ ಸವಾಲು
#191531 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಭಾಗ್ವತ ಉ: ಸಿಹಿ ಸಮಯವೇ ನನ್ನೊಡನೆಯೇ ಇರು...
#191530 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ನೆನಪಿನ ಪಯಣ – ಭಾಗ 3

Pages