ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191926 1 day 10 hours ago Ashwin Rao K P ಮಾನ್ಯರೇ ನೀವು ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ರ…
#191925 2 days 14 hours ago Ashwin Rao K P ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯ ಪಂಡಿತ ದಯಾನಂದ
#191924 2 days 14 hours ago Ashwin Rao K P ಊಟಿ ನೀನು ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿ...
#191923 6 days 10 hours ago Ashwin Rao K P ಮನಶಾಂತಿಯೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
#191922 6 days 13 hours ago Ashwin Rao K P ಕ಼್ಕ಼್
#191921 1 week 5 days ago venkatesh sir where to write an article ?
#191920 2 months 1 week ago venkatesh ೧೪ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
#191919 2 months 3 weeks ago Ashwin Rao K P ಶತಾಯುಷಿ ಸುಧಾಕರ್ ಚತುರ್ವೇದಿ
#191918 2 months 3 weeks ago venkatesh ನೀವು ಅರಿಯದ ಶತಾಯುಷಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
#191917 2 months 4 weeks ago venkatesh ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆಯ ತರಹದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಟನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
#191916 3 months ago venkatesh ಆ ಕರಾಳರಾತ್ರಿಯ ಭಯದ ಸನ್ನಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಮ
#191915 3 months ago venkatesh ೧೯೭೪ ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಬಯಿನ…
#191914 3 months ago keshavmysore ಧುತ್ತೆಂದು ......
 
#191913 3 months ago keshavmysore ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಾವುದೋ…
#191912 3 months 2 weeks ago smurthygr ನೀರಿಂಗಿಸಿದ ತಾಣಗಳ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ
#191911 5 months ago swara kamath ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ.
 
#191910 5 months 2 weeks ago venkatesh ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ನಿಮ್ಮದು !
#191909 6 months 1 week ago venkatesh ಸರ್.ಎಮ್.ವಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ !
#191908 6 months 2 weeks ago hpn ವೆಂಕಟೇಶರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು…
#191907 6 months 2 weeks ago venkatesh 'ಸಂಪದ' ಇನ್ನೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚು…