ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191888 5 ದಿನಗಳು 9 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191887 5 ದಿನಗಳು 10 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಮೌನಸಾಹಿತಿ ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191886 ೧ ವಾರ 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191885 ೧ ವಾರ 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಏನಾದರೂ ಅವರವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರವರ ಬದುಕಲ್ಲವೇ
#191884 ೧ ವಾರ 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ವಿಶಾಲ ಮನೆ, ವಿಶಾಲ ಅನುಭವ
#191883 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ssnkumar ಉ: ಆಯಾಮ - ಸಣ್ಣ ಕಥೆ
#191882 1 month 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Sunil Jayaprakash ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ - ಸೀತಾ
#191881 1 month 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ - ಸೀತಾ
#191880 1 month 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Sunil Jayaprakash ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ - ಸೀತಾ
#191879 2 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ manjeshmanju ಉ: ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ ..... (ಮತ್ತೊಂದು ಒಗಟಿನ ಪದ)
#191878 3 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Raghavendra82 ಉ: ಹಸಿರು ಯುಗಾದಿ
#191877 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೧ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಮನು ಶೂದ್ರ ದ್ವೇಷಿಯೇ?
#191876 3 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೦ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಮಾತುಗಳು
#191875 4 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ bhaashapriya ಉ: ಧೀರ‌ ನೀನು ಅಮರನು
#191874 4 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೯ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಜಾತಿಯೇ ಬೇರೆ..... ವರ್ಣವೇ ಬೇರೆ!
#191873 4 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ ; ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ
#191872 5 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೮ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹಿಂದೂಗಳು...
#191871 5 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೭ ಮನುವಿನ ಧರ್ಮ: ಯಾವುದು ಅಶುದ್ಧ? ಯಾವುದು ಪರಿಶುದ್ಧ?
#191870 5 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ drpshashikalakr... ಉ: ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು-ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ
#191869 5 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Harisha Gurappa ಉ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು

Pages