ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191603 3 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Sangeeta kalmane ಉ: ಅನುಮಾನ
#191602 2 ವಾರಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191601 2 ವಾರಗಳು 19 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ areyurusuresh ಉ: ಕಥೆ: ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು
#191600 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191599 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ನಗೆಹನಿಗಳು- 46 ನೇ ಕಂತು
#191598 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಕಥೆ: ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು
#191597 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ನಗೆಹನಿಗಳು- 46 ನೇ ಕಂತು
#191596 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191595 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191594 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಅನುಮಾನ
#191593 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಇದುವೆ ಜೀವ ಇದು ಜೀವನ - ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ
#191592 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ krishnahr25 Re: ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗೀ
#191591 3 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ನೋಟು ರದ್ದತಿ: ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ (ಭಾಗ ೩) - ಟಿ...
#191590 3 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ಜೋಕರ್
#191589 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಜೋಕರ್
#191588 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಬಿಟ್ಟೆ! ನೀವು?
#191587 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ karababu Re: ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗೀ
#191586 1 month 9 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ suresh Lakkoni ಉ: ನೋಟು ರದ್ದತಿ: ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ (ಭಾಗ ೩) - ಟಿ...
#191585 1 month 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: .....ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ‌ ಜೀವನಂ 2
#191584 1 month 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: .....ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ‌ ಜೀವನಂ 2

Pages