ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191244 ೧ ದಿನ 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Lakshmikanth Itnal ಉ: ವಸಂತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#191243 ೧ ದಿನ 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ keshavmysore ಉ: ಮುಲ್ಕ್‌ರಾಜ್ ದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
#191242 2 ದಿನಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ mnsrao ಉ: ಮುಲ್ಕ್‌ರಾಜ್ ದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
#191241 3 ದಿನಗಳು 17 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Sangeeta kalmane ಉ: ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು
#191240 5 ದಿನಗಳು 22 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191239 6 ದಿನಗಳು 11 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ gopaljsr ಉ: ಸುಬ್ಬನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ....
#191238 6 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Huddar Shriniva... ಉ: ವಸಂತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#191237 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Huddar Shriniva... ಉ: ಈ ಚಾಳಿನಿಂದ .......ಆ ಚಾಳಿಗೆ................
#191236 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Lakshmikanth Itnal ಉ: ವಸಂತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#191235 ೧ ವಾರ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ವಸಂತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#191234 ೧ ವಾರ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Lakshmikanth Itnal ಉ: ಈ ಚಾಳಿನಿಂದ .......ಆ ಚಾಳಿಗೆ................
#191233 ೧ ವಾರ 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ harishsaniha ಉ: ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಹೂವುಗಳು
#191232 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ RAMAMOHANA ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191231 ೧ ವಾರ 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Palahalli Vishwanath ಉ: ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು...!!
#191230 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ keshavmysore ಉ: ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಹೂವುಗಳು
#191229 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Sangeeta kalmane ಉ: ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಹೂವುಗಳು
#191228 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ keshavmysore ಉ: ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಹೂವುಗಳು
#191227 2 ವಾರಗಳು 5 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ harishsaniha ಉ: ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಹೂವುಗಳು
#191226 2 ವಾರಗಳು 15 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Sangeeta kalmane ಉ: ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಹೂವುಗಳು
#191225 2 ವಾರಗಳು 20 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ . 3000+ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು PDF...

Pages