ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191257 15 ಘಂಟೆಗಳು 9 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Geeta G. Hegde ಉ: ಅವಳು (ಸಣ್ಣ ಕಥೆ)
#191256 2 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ಅವಳು (ಸಣ್ಣ ಕಥೆ)
#191255 2 ದಿನಗಳು 15 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ rjewoor ಉ: ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳೂ ಬರುತ್ತಾಳೆ !
#191254 4 ದಿನಗಳು 21 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳೂ ಬರುತ್ತಾಳೆ !
#191253 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ . 3000+ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು PDF...
#191252 2 ವಾರಗಳು 18 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀ. ಬ೦ಗೋಡಿ ಉ: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ . 3000+ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು PDF...
#191251 2 ವಾರಗಳು 20 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ಬಱಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು...
#191250 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ venkatesh ಉ: ದೂರದರ್ಶನದ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಸತ್ಯದರ್ಶನ'...
#191249 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ . 3000+ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು PDF...
#191248 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀ. ಬ೦ಗೋಡಿ ಉ: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ . 3000+ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು PDF...
#191247 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಮುಲ್ಕ್‌ರಾಜ್ ದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
#191246 3 ವಾರಗಳು 17 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ . 3000+ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು PDF...
#191245 3 ವಾರಗಳು 18 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Huddar Shriniva... ಉ: ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನಿವರ್ಸರಿ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#191244 3 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Lakshmikanth Itnal ಉ: ವಸಂತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#191243 3 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ keshavmysore ಉ: ಮುಲ್ಕ್‌ರಾಜ್ ದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
#191242 3 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ mnsrao ಉ: ಮುಲ್ಕ್‌ರಾಜ್ ದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
#191241 3 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Sangeeta kalmane ಉ: ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು
#191240 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191239 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ gopaljsr ಉ: ಸುಬ್ಬನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ....
#191238 4 ವಾರಗಳು 16 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Huddar Shriniva... ಉ: ವಸಂತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ

Pages