ಕವನಗಳು

ಶರಣಾಗದಿರು ಸಾವಿಗೆ!
May 22, 2018
0
41
ಅನ್ನ ನೀಡುವವ ನೀನು ನೀನೆ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದರೆ?   ನಿಜವಾಗಿಯು ನಿನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾರು ಇಲ್ಲ ಜಗದಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ  ಹೆಸರಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವವನು ನೀನು
ನೀನಾರು ನಿನ್ನೊಳಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯವೇನು ?!
May 16, 2018
1
70
ನೀನಾರು ನಿನ್ನೊಳಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯವೇನು ? ಈ ಧರೆಗೆ ಬಂದು ನೀ ಮೊದಲ ಶ್ವಾಸವ ತೋರಿ ....  ಅತ್ತರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಗೆಮೊಗವ ತಂದೆ ।  ಒಡನಾಡಿ ಎಲ್ಲರೊಡ ಬಾಂಧವ್ಯದಲಿ ಬೆಸೆದು.. 
ಶೂನ್ಯ ಮಹಾಶೂನ್ಯ
May 09, 2018
1
107
ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತಿದೆ  ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸಲಿ? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಿ? ಯಾತಕೆ ಯೋಚಿಸಲಿ? ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನ್ಯ! ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ!   ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತಿದೆ ಯಾಕೆ ದುಡಿಯಬೇಕು?
ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
May 05, 2018
2
156
ರೂಪವಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭತ   ನಿನ್ನದೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ ಅದರಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಅನಾವರಣ, ಸೂತಕದ ವಾತಾವರಣ ಒಮ್ಮೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಅವಮಾನ.  
ನನಗೆಲ್ಲಿ ನಿದಿರೆಯೋ
May 04, 2018
0
49
-- ಮೈನಾಶ್ರೀ 03-ಮೇ-2018  ( ಹಾಲನ "ಗಾಹಾ ಸತ್ತಸಯಿ" ಯ ಒಂದು ಪದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ )
ಬಾಳ ಪಥ
April 25, 2018
1
123
ಚೈತ್ರನಾಗಮನದ  ಸುಳಿವು ತೋರುತಿರೆ  ತರು-ಲತಾದಿಗಳು ಮೈ-ಪುಳಕಗೊಂಡಿವೆ    ಗೆಲುವು ತೋರಿವೆ  ಸಿಂಗರಿಸಿ ಕೊಂಡಿವೆ  ಮುಗುಳು ನಕ್ಕಿವೆ  ನಸು-ಬಾಗಿ ತುಸು-ಓರೆಯಾಗಿವೆ..
ನೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
April 25, 2018
1
106
ಹೊನ್ನ ಕಿರಣದಿ ಮಿಂದು  ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನು ಸವಿದು    ನೆನಹು ಮನದಾಗ ಅರಳಿ  ಪ್ರೀತಿ ಎದೆಯಾಗ ತುಂಬಿ    ನೀ ನಡೆವಾಗ ನುಡಿವಾಗ  ನಗುವಾಗ ಅಳುವಾಗ   
ಜಗದಿ ನನಗಾಗಿ..
April 25, 2018
1
93
ಮನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಮನ ಬರಿದಾಗಿ ನಾ ಕುಳಿತಾಗ ಗಳಿಗೆ ಎಣಿಸಿ   ಪವನ ವಾಹನವೇರಿ  ನೀ ಬಂದೆ ನೆನಪಾಗಿ   ಅರಿದೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ  ಕತ್ತಲಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ  ಬೆಂದವಗೆ ನೆಳಲಾಗಿ   
ಮೂಢ ಉವಾಚ - 349
April 23, 2018
0
77
ನಂಬಿಕೆಯ ಮಿತ್ರರಲಿ ಮತ್ಸರವು ಒಳನುಸುಳೆ ಗೆಳೆತನವ ಕೊಳೆಸುವ ಅರ್ಬುದವು ಕಾಡುವುದು| ಚಣಚಣಕೆ ನೋವಿನಲಿ ನರಳುವ ಪಾಡೇಕೆ ಚಿಗುರಿನಲೆ ಚಿವುಟಿಬಿಡು ಮಚ್ಚರವ ಮೂಢ||  -ಕ.ವೆಂ.ನಾ.
ಮೂಢ ಉವಾಚ - 348
April 22, 2018
0
61
ನಂಬಿದರೆ ಸತಿ-ಪತಿಯು ನಂಬಿರಲು ಸುತೆ-ಸುತರು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಬಳಗ ನಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ| ಬಾಳಿನಾ ಪಯಣದಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೆ ಆಸರೆಯು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಬಾಳು ನೀ ಮೂಢ|| -ಕ.ವೆಂ.ನಾ.