ಕವನಗಳು

ಸು೦ದರಿಯ ಕರೆ
November 09, 2018
0
61
ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಕರೆಯುತಿಹಳು ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಸು೦ದರಿ|| ಮೂಗ ಮುರಿದು ಕಾಲು ತೀಡಿ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಇ೦ದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಕರೆಯುತಿಹಳು ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಸು೦ದರಿ ||  
ಒಲವಿನ ಸೆರೆ
October 25, 2018
0
114
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವೆ ಮಲೆನಾಡ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವ ಗುಣ ಸೋಕಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ಇಂದು ಅವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕೌತುಕದಲ್ಲಿ,
ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ
October 25, 2018
0
127
ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಗಳು ಹಲುವು ಬಗೆ, ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಿಮಗೆ    ? ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವನ ದಾರಿಯೂ ನೂತನ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯೋಗ ಇದ್ದೋನು ಗೆಲ್ಲುತಾನ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋನು ಗೆಲ್ಲುತಾನ, ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ?
llಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆll
October 22, 2018
0
109
ಬರೆಯುವೆ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮದ ಅರ್ಥವ ಚಿಂತಿಸಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಹಾಳೆಯು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಬರೆಯುವ ಲೇಖನಿ ಪದಗಳ ಹಸಿವಲ್ಲೆ ಬರೆಯದೆ ಕುಸಿದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ
llನಿನ್ನ ರೂಪll
October 22, 2018
0
103
ತಂಪು ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪಾಗಿಹನು ನೋಡುತ್ತ ನಿನ್ನಯ ರೂಪವನ್ನು ತಿರುಗುವ ಭೂಮಿಯೂ ಮರುಗುತ್ತಲಿರುಹುದು ಕಾಣುತ್ತ ನಿನ್ನಯ ಮೈಮಾಟವನ್ನು
llನೀನಿರುವೆ ಅಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣll
October 22, 2018
0
78
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ನನಗೆ ನೀನಿರುವೆ ಅಲ್ಲವೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ ಸಂಗ ಸಿಗದಿದ್ದರೇನು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗ ಉಳಿಯುವುದಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ
llನಿನ್ನ ಕನಸುll
October 13, 2018
0
180
ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕಾಣುತಿರುವೆ ನಿನ್ನ  ಕನಸನೆ ಬಂದು ನೀನು ಸೇರು ನನ್ನ ಕಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ    ನೀ ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ  ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗುವೆ ನಾನು  ನೋವಿನ ದುಃಖ ಇರಲಿ ನನಗೆ 
llಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹll
October 13, 2018
0
138
ಕರಗಿತು ಮೋಡ  ಸುರಿಸಿತು ನೋಡ  ಭೂಮಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಳೆಯನ್ನು    ಚಿಗುರಿದೆ ಕನಸು  ಅರಳಿದೆ ಮನಸ್ಸು  ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು    ಒಪ್ಪಿತು ಹೃದಯ  ಅಪ್ಪಿತು ಕಾಯ 
llನಿನ್ನ ಋಣll
October 13, 2018
0
132
ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆ ನೀನು  ನನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲು ಅಂದು  ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳು ನಾನು  ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಇಂದು    ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತಿದು...  ಮುಗಿಯದ ಋುಣ ನಿನ್ನದು...  
ಗುರುತು
October 11, 2018
0
101
ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ ಇಲ್ಲ ಶೂದ್ರನೋ? ಕೇಳಿದರು ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು. ನೀನು ಆಸ್ತಿಕನೋ ಇಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕನೋ? ಕೇಳಿದರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ನೀನು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಯೋ ಇಲ್ಲ ನಕ್ಸಲನೋ?