ಕವನಗಳು

llಮಿಥ್ಯ ಉಡುಗೆll
May 18, 2019
0
22
ಆಸೆಗಳ ಆಲೋಚನೆ, ಅನುಮತಿಯ ಕೇಳದಂತೆ ಮೂಡುವುದು ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಂಚಲಿ, ಕಂಬನಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮರೆಯಾಗುವುದು
ಚೆಲುವ ನಾಡು
May 17, 2019
0
27
ಏನು ಚಂದ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡು ಭೂಮಿತಾಯಿ ಹಸಿರನುಟ್ಟು ಮೆರೆಯುವಳ್ ನೋಡು|
ಹಸಿರು ಯುಗಾದಿ
May 16, 2019
1
53
ಬಂತು ನೋಡು ಯುಗಾದಿ ಹೊತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಭ್ರಮ ತಂತು ನೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಾಗಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವಿದೇ ಎಂದು ತೋರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಟ ಸಾರುತಿಹುದು ಅಂತ್ಯವೇ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪಾಠ
ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲುಂಟೇ
May 16, 2019
0
40
ಒಡಲಲಿ ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಾಕೆ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಾಸರೆಗಿಂತ ಆಶ್ರಯವುಂಟೇ| ನೋವಲಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದಾಕೆ ಜಗದಲಿ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವುಂಟೇ|
ಬಾರೆನೆಂದರು ಬಿಡದವರು
May 15, 2019
0
45
ಬಾರೆನೆಂದರು ಬಿಡದವರು ಅಂದು ಬರುವೆನೆಂದರು ಬಿಟ್ಟುರು ಇಂದು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ತುಂಬಿದರು ಅಂದು ಬದುಕನ್ನೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟರು ಇಂದು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ನಕ್ಕರು ಅಂದು ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಉರಿದರು ಇಂದು
llನಾನೇ ಹೊರುವೆll
May 12, 2019
0
44
ನಿನ್ನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನಂದು ನಿನ್ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲು ಆಗದು ಎಂದೆಂದು ನವಮಾಸ ನೀ ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ ಒಳಗಿದ್ದು ನಾ ನಿನಗೊದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವ ನೀಡಿದೆ
ಅಮ್ಮ....
May 11, 2019
0
81
              ಅಮ್ಮ.... ಅಪರಿಮಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನು ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸು—  ಮ್ಮನೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಕರುಳ ಕುಡಿಗೆ ಅನುಕ್ಷಣವು ನೀಡುವಳು ಅಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಯಲಿ ನೋವನ್ನು ನಗುತಲಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾ—-
llಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮll
May 11, 2019
0
55
ಆದೆ ನಾನು ಕವಿಯು ನೀನು ನನ್ನ ತೊರೆದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಕವಿತೆಯು ಹೇಳುತ್ತ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಲೀಲೆ
ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು
May 06, 2019
0
63
ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು ಗುರಿಯ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗದು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಬೇಕು ಮನದಿ ಗೆಳೆಯ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಬೇಕು ಮನದಿ
ತೊರೆದು ಬಿಡು ಮನದ ನೋವ
May 05, 2019
0
63
ಹೆಣದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಎಷ್ಟು ರೋಧಿಸಿದರೇನು ಹೆಣವರಿವುದೇ ನನ್ನ ಮನದ ನೋವ ನೆಂಟರಂತೆ ನಟಿಸುವರು ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ತನಗಲ್ಲವೆಂದು ತೊರೆದು ಬಿಡು ಮನದ ನೋವ