ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

May 02, 2014
0

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಾ ತ್ಮನು
ಸಮರಸಗೊಳ್ಳುವ್ುದೇ ಯೋಗ !
-ನಾನಾ ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !

April 29, 2014
0

ಯೋಗ ಆತ್ಮದ ವಿಜ್ನಾನ.ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಸಿತ
ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಯೋಗಿ !
ಉತ್ಕ್ರುಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ
ಕಾರ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ !
-ನಾನಾ ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !

April 27, 2014
0

ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರುವುದೇ ಯೋಗ
ಧಾರಣ ,ಧ್ಯಾನ ,ಸಮಾಧಿಗಳು ಕೂಡಿದ
ಸಂಯಮವೇ ಯೋಗ !
. -ನಾನಾ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !

April 26, 2014
0

ಸಿದ್ದಿ ಅಸಿದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪವಾಗಿರುವ
ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೋಗ !
-ನಾನಾ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !

April 25, 2014
0

ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ದಿ ವಿರುದ್ಧ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತದೆ .
ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆತನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಅವನನ್ನು ಯೋಗ ನಿರತನೆನ್ನುವರು !
-ನಾನಾ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !

April 22, 2014
0

ಮಾವನ ಮನೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗ !
ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ !
-ನಾನಾ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !

March 17, 2014
0

ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಅಪಾಯ, ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ.

February 22, 2014
0

ಇಲ್ಲದಿರುವುದ ನೆನೆದು

ನೋವುಣುವುದಕ್ಕಿಂತ‌

ತಂಗಳಾದರು ತಿಂದು 

ತೇಗುವುದು ಉತ್ತಮ‌.......

February 17, 2014
0

ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ !

ಪ್ರೀತಿಯೆ ನೋವು,

ಸಿಕ್ಕವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರೆ !

ಜೀವನವೆ ಸಾವು.

February 04, 2014
0

ಮೆದುಳಿನಂತೆ ನಡೆಯುವವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು

ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ನಡೆಯುವವರು ಆವಲಂಬಿಗಳು

ಮೆದುಳು ಅಚಲ‌, ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ‌,

 

ನಿರ್ದಾರ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರಲಿ!

 

 

January 29, 2014
0

ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ! ಆಸನಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ !
-ನಾನಾ ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !

January 28, 2014
0

ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ದ್ಯೆಹಿಕವಾಗಿ ,ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೆತಿಕವಾಗಿ ,ಆಧ್ಯತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು !

January 01, 2014
0

ಯಾರನ್ನಾದರು  ಮರೆವುದಾದರೆ ಮರೆತುಬಿಡಿ, ಆದರೆ!

ಯಾರನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

 

December 12, 2013
0

ದೊಡ್ಡವರಾಗಲು

ದಡ್ಡರಾಗಲು

ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿರದು

December 06, 2013
0

ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ತಾನಾಗಿಯೆ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ---- ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು

December 02, 2013
0

ಒಂದೊತ್ತು ಉಣ್ಣುವವನು 'ಯೋಗಿ'

ಎರಡೊತ್ತು ಉಣ್ಣುವವನು 'ಭೋಗಿ'

ಮೂರೋತ್ತೂ ಉಣ್ಣುವವನ 'ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೊಗಿ'

November 26, 2013
0

ನೀವು ಯಾರನ್ನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದರು

ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.

November 21, 2013
0

ನೀರಿಗಿಂತ ತಿಳಿಯಾದದ್ದು ‍; ಜ್ಣಾನ‌

ಭೂಮಿಗಿಂತ ಭಾರವಾದದ್ದು ; ಪಾಪ‌

ಕಾಡಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ; ಕಳಂಕ‌

ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಪ್ರಖರವಾದದ್ದು ;ಕೋಪ‌

ಮಂಜಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾದದ್ದು ; ಪುಣ್ಯ

ಗಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿರುವುದು ; ಮನಸ್ಸು.

 

November 21, 2013
0

ತಾನಾಗಿ ಬರುವುದು ; ತಾರುಣ್ಯ, ಮುಪ್ಪು

ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ಬರುವುದು ; ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ

ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರುವುದು ;ಆಸೆ, ದು:ಖ

ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವುದು ; ಹಸಿವು, ದಾಹ‌

ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದು ; ದ್ವೇಷ‌, ಸಿಟ್ಟು

ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ; ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು

November 18, 2013
0

ನಿನ್ನೆ ಮುಗಿದಿದೆ

ಇಂದು ನಿಮಗಿದೆ

ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿದೆ

ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ

ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

November 14, 2013
0

ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ  "ಮಾರ್ಗ‌'

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ಸಲಹೆ"( ಉಚಿತವಾಗಿ)

 

November 14, 2013
0

ಓಡಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ

ನಿದಾನವಾಗಿ ನಡೆದರೂ 

ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು

ಆದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಡಿ.

November 13, 2013
0

ಹಸಿದು ತಿನ್ನುವವನು "ಆರೋಗ್ಯ"

ಹಸಿಯದೆ ತಿನ್ನುವವನು "ಅನಾರೋಗ್ಯ"

ಹಸಿಯದೆ ಹಸಿವೆನ್ನುವವನು "ಅಯೋಗ್ಯ"

November 11, 2013
0

ತೊಂದರೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ

ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೆವೆ.

 

Pages