ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳು

ಲೇಖಕರು: shreekant.mishrikoti
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
April 17, 2019 69
'ಅವರ' ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ; 'ನೀವು' ಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನನಗೇ ಮತ ಹಾಕಿ ; ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕದವರ ಹಿತವನ್ನು ನಾನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಓದಿದ 'ಚಂದಮಾಮ' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮ, ನ್ಯಾಯ, ಸಂವಿಧಾನ ಮುಂತಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ...
5
ಲೇಖಕರು: addoor
ವಿಧ: ಲೇಖನ
April 14, 2019 56
ಪರಿಪರಿಯ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳು ತಾ- ವರಗಿ ರಕ್ತದಿ ಬೆರೆಯದಿರೆ ಪೀಡೆ ಪೊಡೆಗೆ ಬರಿಯೋದು ಬರಿತರ್ಕ ಬರಿಭಕ್ತಿಗಳುಮಂತು ಹೊರೆಯೆ ಅರಿವಾಗದೊಡೆ – ಮರುಳ ಮುನಿಯ ವಿಧವಿಧದ ರಸಭರಿತ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬೇಕು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ (ಪೊಡೆಗೆ) ಪೀಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿತ್ಯಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಓದು, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ...
3.5
ಲೇಖಕರು: addoor
ವಿಧ: ಲೇಖನ
April 10, 2019 68
ಹಾರ್ಟ್-ಬೆರಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಉದಕಮಂಡಲದಿಂದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಹಾದಿ. ಈ ಸಾವಯವ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಐದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರದ ಹಾರ್ಟ್-ಬೆರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಶೋಲಾ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವು ಕೆರೆಗಳೂ ತೊರೆಗಳೂ ಇರುವ ಈ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕಂಡರತ್ತ ಹಸುರು. ಅಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರುಷ ದುಡಿದವರು...
5
ಲೇಖಕರು: shreekant.mishrikoti
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
April 08, 2019 133
ಈ ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು , ಮರಾಠಿಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿ.ಎಸ್ . ಖಾಂಡೇಕರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಯಯಾತಿ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಓದಿದಾಗ, . ಅದರ ಅನುವಾದಕರಾಗಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಎಂದು ಓದಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ' ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ' ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. (ಇದು https://kn.wikipedia.org/wiki/...
4
ಲೇಖಕರು: addoor
ವಿಧ: ಲೇಖನ
April 07, 2019 64
ಸತ್ಯವೆಂಬುದದೆಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನಂತರಂಗದೊಳೊ ಸುತ್ತ ನೀನನುಭವಿಪ ಬಾಹ್ಯ ಚಿತ್ರದೊಳೋ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದೊಂದನೊಂದಕೆ ತೊಡಿಸಿ ಸರಿನೋಡೆ ತತ್ತ್ವದರ್ಶನವಹುದು - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಿಂಬುದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಹನವಾದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು...
5
ಲೇಖಕರು: makara
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
April 07, 2019 123
         ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು.          ಇದು ಆದರ್ಶ!          ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ.           ಇದು ವಾಸ್ತವ!         ಸರ್ವಮಾನವ ಸಮಾನತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಸಮಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಮತಾವಾದದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿದ ಕಮ್ಯೂನಿಷ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಮ್ಯೂನಿಷ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರರಿಗೆ, ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು...
5
ಲೇಖಕರು: gururajkodkani
ವಿಧ: ಲೇಖನ
April 03, 2019 88
ಕಲಾವಿದ ಎನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಿದೆ ಕೆಲವರು.ಮೊನ್ನೆಯೇಕೋ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರಿತು ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಆತನೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ ಆತ ಭಯಂಕರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮನುಷ್ಯ,ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.ತಪ್ಪೇನು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ದುರುದುರು ನೋಡಿದರು.ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರರವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇನಲ್ಲ.ಆತ ಹಾಡುವ ಮುನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬಂತಾ...
4.666665
ಲೇಖಕರು: Venkatesh K G
ವಿಧ: ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ
April 01, 2019 91
ಅದು 2011 ರ ಸಮಯ, ಆಗ ತಾನೇ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಬಯಕೆಗಳ ಗೂಡಾಗಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು, ಬಯಸಿದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ತುಂಟತನಗಳ ನಡುವೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸಿನ ಕೂಸಿಗೆ ಕೂವಾಲಿ ಎಣೆಯುತ್ತಾ, ಮನಸ್ಸು ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಯಸ್ಸು. Sre Jayachamarajendra College of Engineering(SJCE),Mysoru ದಾರಿಗಳೇ ತೋಚದೆ ಒಳಗೊಳಗೇ ಕೊಸರುತಿದ್ದ ಮನಸಿಗೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಲಿದದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು(...
0

Pages